Handleiding

Handleidingen kennisbank

  /  Handleiding   /  Conscribo ledenadministratie / Relatiebeheer   /  De ledenadministratie / het relatiebeheer gebruiken

  Het verschil tussen relatietypes en relatiegroepen


Relatietypes


Een relatietype is de omschrijving van een relatie. Bijvoorbeeld een relatietype
'Persoon' omschrijft wat er allemaal van een persoon in de administratie wordt geregistreerd. Een relatietype bestaat uit een naam, een aantal velden (een veld is een omschrijving van een gegeven bij een relatie (b.v. 'Voornaam' zou een tekstveld bij een relatietype 'Persoon' kunnen zijn) en verbindingsdefinitie tussen de relatietypes (b.v. 'Contactpersoon van' zou een verbindingsdefinitie tussen een relatietype 'Bedrijf' en 'Persoon' kunnen zijn.)

In een afbeelding ziet dit er als volgt uit:

relatiedefinitie.png


Relaties


Een relatie is de invulling van een relatiedefinitie. Bijvoorbeeld 'Jan' is een invulling van het relatietype 'Persoon'.

In een afbeelding ziet dit er als volgt uit:

relaties.png


Relatiegroepen


In Conscribo kunt u uw relaties indelen in groepen. Zo kunt u bijvoorbeeld leden in een vereniging hebben. U kunt dan een relatiegroep 'Leden' aanmaken.

Relatiegroepen en relatietypes staan in Conscribo volledig los van elkaar. Op deze manier kunt u relaties van meerdere relatietypes in 1 relatiegroep plaatsen (U kunt bijvoorbeeld Jan (Relatietype 'persoon') en fam. Pieterssen (Relatietype 'gezin') in de relatiegroep 'leden' plaatsen.
Ook kunt u 1 relatie in meerdere relatiegroepen plaatsen. Jan kan zowel een 'lid' zijn, als 'Bestuurslid'.

In een afbeelding ziet dit er als volgt uit:

relatiegroepen.png