Ondersteuningsforum

Hier kunt u vragen stellen en antwoorden krijgen op vragen over het gebruik, de werking van Conscribo en alles wat daarmee te maken heeft!

Bezoek de Conscribo website

You are not logged in.

Announcement

We accepteren op dit moment geen nieuwe registraties

#1 2019-09-28 18:21:58

pensnip
Member

Balans, passiva, eigen vermogen

Ik gebruik dit boekjaar voor het eerst het Conscribo boekhoudprogramma. Het werkt erg prettig, maar bij 1 dingetje loop ik een beetje vast.

Vorig jaar was er een verschil in de balans (stel -50 euro), dit jaar is er een positief resultaat (stel 150 euro). Nu ziet de passiva-kant er zo uit (met iets andere getallen):
       Eigen vermogen                                      -50             100
       3000: Eigen vermogen                        2040           2040
             3001: Algemene reserve              2000           2000
             3002: Resultaat                                  40               40

Ik weet niet meer hoe dat kopje Eigen vermogen (zonder grootboeknummer) erin gekomen is (ws doordat er een verschil was tussen activa en passiva?), maar eigenlijk zou ik graag willen dat het er nu zo uit komt te zien (en dat dit dan ook de beginsituatie van volgend jaar is:
       Eigen vermogen                                      -50                 0
       3000: Eigen vermogen                        2040           2140
             3001: Algemene reserve              2000           2040
             3002: Resultaat                                  40             100

Kan dat?

Offline

#2 2019-09-30 09:04:19

Mathijs
Administrator

Re: Balans, passiva, eigen vermogen

Bij het afsluiten van een boekjaar kan je aangeven dat het resterende bedrag van het Eigen Vermogen verplaatst wordt naar een zelf gekozen rekening, zodat het eventueel daarna te verdelen is over een aantal reserveringen of andere doeleinden.

Hier kan je daar meer over vinden:


Het forum bekijken wij niet elke dag. Voor snellere reactie kan je ons ook mailen via support@conscribo.nl

Offline

Board footer

Powered by FluxBB