Voorbeeld Giften; overzicht per relatie


In dit voorbeeld laten we zien hoe u vanuit Conscribo voor relaties die in een boekjaar donaties hebben gedaan een giftenoverzicht kan maken. Dit zodat ze dit kunnen gebruiken bij hun aangifte inkomstenbelasting. Voor ons voorbeeld hebben we verschillende giften ontvangen. Een aantal giften zijn door ons geïncasseerd en hebben we verwacht. Hier hadden we een incidentele inning voor gemaakt. Deze inning is hieronder in de afbeelding te zien. We hebben voor drie verschillende giften betalingen ontvangen en deze zijn daarmee voldaan. Het kan ook zijn dat een donatie niet volledig wordt voldaan, deze is dan nog steeds zichtbaar in het overzicht.

afbeelding_253_1.png

afbeelding_253_2.png


Daarnaast hebben we een aantal universele boekingen ontvangen van relaties die zonder betalingsverplichting geld hebben overgemaakt. Deze zullen ook getoond worden in het overzicht, evenals op welke manier we een bedrag hebben ontvangen (via b.v. bankrekening of de kas). Deze spontane giften zijn als volgt geboekt:

afbeelding_253_3.png

afbeelding_253_4.png

afbeelding_253_5.png


Met deze betalingen gaan we een donatieoverzicht maken van onze giften. We gebruiken de volgende instellingen om het overzicht te generen.

afbeelding_253_6.png


We hebben alle financiële rekeningen geselecteerd, gezien we ook de giften aan willen tonen die contant via de kas zijn ontvangen. Als bestemmingsrekening gebruiken we, uiteraard, de rekening waar onze giften binnen zijn gekomen. Voor u kan het zijn dat dit meerdere rekeningen zijn. Daarbij willen we dat alle relaties die een donatie hebben gedaan zichtbaar zijn. Vervolgens groepeer ik niet per bestemmingsrekening, gezien ik slechts één bestemmingsrekening heb geselecteerd. Het kan zijn dat u, vanwege meerdere bestemmingsrekeningen, dit wel aanvinkt. Eenmaal gedrukt op Genereer (1) krijten we het volgende overzicht.

afbeelding_253_7.png


In dit overzicht is per relatie zichtbaar welke giften we hebben ontvangen. Daarnaast geeft het overzicht inzicht in hoe de persoon heeft betaald (via bankrekening of de kas), welke bedragen, op welke datum, etc. U ziet dat zowel de spontane giften als de geplande incasso's op dezelfde manier zijn verwerkt in het overzicht, dus ongeacht of hier nog een debiteurenrekening heeft tussen gezeten. Ook de deelbetaling wordt op de juiste manier getoond.
Vervolgens kunnen we dit overzicht publiceren. Voor ons voorbeeld gaan we per donateur een persoonlijk overzicht maken en dit met conscribo naar de donateurs sturen. Wij gebruiken deze publicatie:

afbeelding_253_8.png


Na het drukken op het overzicht publiceren (1) worden de documenten gereed gemaakt en kunnen we dit versturen naar onze donateurs. Een overzicht ziet er bijvoorbeeld zo uit:

afbeelding_253_9.png


Deze overzichten zijn als PDF document te downloaden en via email te versturen naar uw donateurs. Dit laten we conscribo doen.

afbeelding_253_10.png


Als u gaat naar uw donatieoverzichten, selecteert u het vergrootglas naast het door u gemaakte donatierapport (1). Vervolgens komt u op het volgende scherm:

afbeelding_253_11.png


Door nu te klikken op Documenten e-mailen (1), worden alle documenten naar de desbetreffende personen verstuurd. Met deze gegevens hebben zij hun persoonlijk overzicht voor donaties en de mogelijkheid dat te gebruiken bij hun belastingaangifte.