Samenwerkingen

Wij werken samen met de volgende organisaties

Gekoppelde softwarepakketten

Volledig geautomatiseerd contributie innen bij uw leden

U kunt uw ledenadministratie op uw Joomla website koppelen met Conscribo

U kunt uw Poldersoft ledenadministratie koppelen met Conscribo

Administratieve dienstverlening

Samenwerkende Koepels en Bonden