Samenwerkingen

Wij werken samen met de volgende organisaties

Gekoppelde softwarepakketten

Clubcollect

Volledig geautomatiseerd contributie innen bij uw leden

My Member Software

U kunt uw ledenadministratie op uw Joomla website koppelen met Conscribo

Poldersoft

U kunt uw Poldersoft ledenadministratie koppelen met Conscribo

Administratieve dienstverlening

Logo van Erkelens der Kinderen

Erkelens der kinderen

Tax tigers

Grootboek & Co

Samenwerkende Koepels en Bonden

Radboud Universiteit Nijmegen

Survival Bond Nederland

Sportraad Utrecht

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

Studenten Sport Amsterdam

Nederlandse Studenten Zwemkompetitie