Openstaande debiteurenregels


Een veel voorkomende vraag is: Hoe krijg ik een goed overzicht van mijn debiteuren.
Het leidende overzicht krijgt u via het Journaal. Dit is wellicht niet direct het makkelijkst te lezen, maar geeft wel een volledig beeld.

Wilt u een overzicht van debiteuren per relatie? Kijk dan in het 'Overzicht per relatie'

Het debiteurenoverzicht in het journaal:

debiteurenstand_overzicht.png


U stelt het filter als volgt in:

Let goed op de datumreeks waarvoor u de debiteurenstand opvraagt (1). Conscribo houdt er namelijk rekening mee dat als uw overzicht b.v. tot 1- januari loopt, en er zijn regels na 1 januari afgehandeld, dan staan ze in dit overzicht niet aangemerkt als afgehandeld. Dat ze wel 'in de toekomst' zijn afgehandeld kunt u zien doordat er een grijs vinkje staat, waar als u daar met uw muis overheen gaat, ziet wanneer de regel wel is afgehandeld.

Kies bij rekening de gewenste debiteurenrekening (2)

Vink 'Afgehandelde boekregels weergeven' uit (3) !
klik op 'Filter'

U ziet nu een overzicht van de openstaande regels. Wat hieraan opvalt is dat er buiten een hoop inkomsten (zie de kolom boekingssoort (4)) ook al een aantal ontvangen inkomsten staan (5). Hierbij staat er dus nog een bedrag open, maar is er ook al een gedeelte voldaan. U ziet ook in het voorbeeld dat er bij relatie '45: Valere Versteegh' een bijdrage werd opgezet (6) een incasso is uitgevoerd (7) en weer is gestorneerd (8).