BTW aangifte


Op het moment dat u een BTW administratie heeft ingericht en u houdt bij uw boekingen BTW bij (zie hiervoor: » BTW administratie inrichten, en » Werken met BTW) , kunt u uw aangifte direct uit Conscribo laten genereren.

Hiervoor kiest u in het menu het item 'Boekhouden' > 'Omzetbelasting'.

U krijgt nu het volgende scherm te zien:

btwaangifte1.png


Per periode van aangifte ziet u de status van de aangifte in uw administratie.
Op het moment dat u op een aangifte klikt (1) verschijnt de aangifte:

afbeelding_111_1.png


Hier ziet u de aangifte zoals deze ook de site van de belastingdienst dient te worden ingevuld, met per rubriek de Omzetbelasting. De bedragen zijn waar mogelijk in uw voordeel afgerond, en kunt u direct overnemen op uw aangifte.

Let er op, dat Conscribo categorieën met een '---' op dit moment niet ondersteund.

Bij categorie 5d, wordt indien u dit heeft ingesteld automatische de KOR regeling toegepast. Uitleg over hoe dit bedrag tot stand komt krijgt u, als u over het 'I' icoontje ernaast met uw muis beweegt.

Helemaal onderaan ziet u het bedrag wat u dient te betalen (Of wat u ontvangt (zoals in het voorbeeld)) (2)

Suppletie aangifte met een verschil van minder dan 1000 euro

Conscribo houdt bij het invullen van dit overzicht rekening met eventuele eerdere verwerkte aangiftes. Door op 'Uitgebreide weergave' te klikken, kunt u dit inzien. Als u bijvoorbeeld na het doen van uw aangifte omzetbelasting over het eerste kwartaal van 2015 nog een boeking heeft gemaakt die de aangifte van het eerste kwartaal zou hebben gewijzigd, dan zal Conscribo deze correctie op de volgende aangifte automatisch toepassen.

Suppletie aangifte met een verschil van meer dan 1000 euro

Let er op dat indien dit een BTW verschil meer dan 1000 euro is, dit niet op deze manier mag worden aangegeven. U dient hiervoor een aparte suppletieaangifte te doen bij de belastingdienst. (zie ook » Belastingdienst: Aangifte omzetbelasting corrigeren)

Deze verwerkt u eerst in de boekhouding met een universele boeking (Tussen de betreffende omzetbelastingrekeningen en de crediteuren/debiteuren). Vervolgens zal Conscribo ook deze wijziging meenemen (met als resultaat dat de suppletie niet meer in de aangifte wordt verwerkt)

Correcties

Het is mogelijk om met Conscribo correcties toe te passen in de belastingaangiften (3). Door op deze knop te drukken kunt u boekingen opzoeken die Conscribo niet mag meetellen in de omzetbelasting.

Aangifte definitief maken

Op het moment dat u de aangifte bij de belastingdienst heeft ingevuld is het erg belangrijk dat u deze aangifte ook in de boekhouding definitief maakt.

Het definitief maken van de aangifte zorgt ervoor, dat de BTW bedragen worden vereffend in de balans, dat eventuele winsten en verliezen worden geboekt, en dat Conscribo de volgende aangifte ook kan genereren. Zolang u dit niet heeft gedaan, kunt u vervolgaangiftes niet betrouwbaar genereren.

Op het moment dat u op Administratie bijwerken klikt (4) verschijnt het volgende scherm:

btwaangifte_verwerken.png


In dit scherm dient u (waar nodig) de rekening invoeren waarmee u bedragen wenst te vereffenen. U vult hier per te boeken regel de juiste rekening in (B.v. in het voorbeeld ontvangt u geld. Dit wordt via de Debiteurenrekening geboekt).

Nadat u de aangifte heeft verwerkt, en er iets aan te geven was, maakt Conscribo automatisch de volgende boeking aan op de laatste dag van de aangifteperiode:

btwaangifte_verwerkt.png


In deze boeking worden alle gebruikte BTW rekeningen in de periode vereffend, en worden de resultaten op de door u opgegeven rekeningen geboekt.
Er wordt 262 euro te ontvangen geboekt op de debiteurenrekening. Op het moment dat de belastingdienst dit bedrag aan u heeft overgemaakt, kunt u bij het inlezen van het bankafschrift deze koppelen (voor zover dit niet al gebeurt).


De KOR (kleine ondernemersregeling)

Indien u als profit organisatie (dus NIET als vereniging) onder een door de belastingdienst bepaald af te drager BTW bedrag per jaar blijft, kunt u er voor kiezen om de kleine ondernemersregeling toe te passen. Bij deze regeling doet u wel aangifte, maar betaalt u niets of slechts een gedeelte van de af te dragen BTW aan de belastingdienst.

Conscribo kan hier automatisch voor u rekening mee houden. U kunt in de configuratie van de BTW instellen hoe u deze wilt toepassen. Dit kan ingesteld worden op "per periode" of "per jaar". Het voordeel van Per jaar de KOR toepassen is dat u weet waar u aan toe bent en er geen correcties hoeven te gebeuren, aangezien de KOR per jaar dient te worden uitgerekend.
het voordeel van de KOR per periode toepassen is dat u niet elke periode geld hoeft af te dragen dat u later weer terug kunt vragen.

Conscribo rekent bij uw aangifte, het voor u van toepassing zijnde bedrag uit. Hierbij wordt de regeling voor u, op een binnen de grenzen van de belastingwetgeving zo gunstig mogelijke manier berekend.

Bij de berekening van dit bedrag wordt rekening gehouden met de KOR staffels, bedragen uit eerdere aangiftes en eerdere jaren, verliezen op de aangifte en op eerdere aangiftes, en eventueel door u aangebrachte wijzigingen. De opbouw en motivatie van het bedrag wordt getoond in de uitgebreide weergave van de BTW aangifte in categorie 5d.