Handleiding

Handleidingen kennisbank

  /  Handleiding   /  Conscribo boekhouding   /  Financieel gebruik   /  Overzichten en rapportages

  De resultatenrekening


Net zoals de transactietotalen, is de resultatenrekening een optelling van boekregels. Het is te vinden in het menu bij 'Boekhouden > Resultaat & Balans'.
Het verschil is dat de resultatenrekening altijd over de gehele administratie (alle rekeningen) gaat. U kunt alleen de tijdspanne waarvan u de resultatenrekening wilt zien aanpassen.

Als bedrijf of vereniging wordt in veel gevallen verwacht dat u een begroting presenteert. Op deze begroting staat wat u voor kosten verwacht te maken in een bepaalde periode. Hier kunt u meer over lezen in het hoofdstuk » Een begroting opstellen.

Met behulp van de resultatenrekening wordt aan het einde van de boekingsperiode gekeken en vergeleken hoe goed de begroting is nageleefd door ze naast elkaar te leggen.

Een resultatenrekening ziet er dus hetzelfde uit als een begroting, alleen worden er in de begroting schattingen gemaakt van uitgaven en inkomsten, en worden in de resultatenrekening de daadwerkelijke kosten en inkomsten getoond.

De resultatenrekening ziet er in Conscribo zo uit:

De resultatenrekening


Als u in het menu op 'Resultaat & Balans' klikt, ziet u van boven de mogelijkheid om een andere datumreeks op te geven, en daaronder de resultatenrekening (2) over de in de geselecteerde periode. Dit is dus erg handig als u bijvoorbeeld een 'Halfjaarverslag' wilt maken!

In het voorbeeld hierboven is voor de datumreeks de optie 'alle' gekozen. Bij deze optie geeft de resultatenrekening de gegevens van de gehele actieve boekingsperiode weer. Deze optie is alleen zichtbaar op het moment dat u een » Werken met boekingsperiodes heeft geselecteerd.

In de resultatenrekening zelf staan links de » Rekeningen aanmaken en bewerken en rechts alle bedragen die hieronder vallen. Als een hoofdrekening subrekeningen bevat, is het bedrag wat bij de hoofdrekening staat de optelling van de bedragen van alle subrekeningen plus de bedragen van de hoofdrekening zelf. (3)

In de afbeelding is er dus een hoofdrekening 4000:Kosten, met daaronder een rekening '4050:Algemene kosten '. Niet dik gedrukt zijn de totalen van de rekeningen, en erboven (dikgedrukt) de optelling van deze bedragen.

In de meest rechtse kolom staat het resultaat van iedere rekening: de opbrengsten min de kosten.

Bij (4) staan de resultaten van alle rekeningen bij elkaar geteld. Dit bedrag is hoeveel winst/verlies de organisatie heeft gemaakt/geleden. Dit bedrag komt overeen met het verschil in 'eigen vermogen' in de » De balans

De subrekeningen van een hoofdrekening zijn in eerste instantie niet zichtbaar in de resultatenrekening. Wilt u deze toch zien, dan kunt u deze uitklappen door op het +knopje voor de hoofdrekening te klikken (5). Inklappen kan door nog een keer op datzelfde knopje te klikken.

Wilt u alle subrekeningen zien (uitklappen) of juist allemaal niet zien (inklappen), dan kunt u hiervoor op 'Alles uitklappen' respectievelijk 'Alles inklappen' klikken (6).

Weergaveopties, De begroting weergeven

Bij 'Weergaveopties' (7) kunt u nog meer instellingen wijzigen.
Als eerste kunt u naast de resultaten ook de begroting weergeven. Zo kunt u direct de begrootte bedragen met het huidige resultaat vergelijken.

Misschien vindt u het overzichtelijker om de rekeningnummers niet te zien of rekeningen waar nog geen boekingen op zijn gedaan te verbergen. Ook dit kunt u hier wijzigen.

Verder lezen: » De balans

Resultaat meerdere boekjaren

Het is mogelijk om het resultaat over meerdere boekjaren te kunnen bekijken. Geef in de instellingen bovenaan de resultatenrekening aan dat u wilt vergelijken met het jaar voor de startdatum of in een zelf aangegeven startdatum. Dan zal Conscribo deze perioden weergeven en kunt u daarmee het resultaat vergelijken.

resultatenrekening_2.png