Handleiding

Handleidingen kennisbank

  /  Handleiding   /  Conscribo boekhouding   /  Financieel gebruik   /  Overzichten en rapportages

  Het journaal


Het basisoverzicht waarin u enorm veel informatie in Conscribo uit kunt halen, en waar een boekhouder in Conscribo mee zal werken, is het Journaal!

In dit overzicht ziet u alle gedane boekingen. Het doel van het journaal is snel dingen in de administratie te kunnen bekijken en opzoeken. U vindt het in het menu 'Overzichten, Journaal'
Het journaal


Het idee achter het journaal is dat u boekregels ziet die voldoen aan de in het » filter ingestelde criteria.

Het belangrijkste is de lijst met boekregels (1) . Voor elke boekregel in een boeking, ziet u 1 regel in dit overzicht. In het geval dat er meer boekregels van een zelfde boeking weergegeven worden, wordt de datum gegroepeerd. De tweede transactie in het voorbeeld bevat dan ook twee boekregels (een creditregel (Opbrengsten) en een debetregel (Debiteuren)).

Let op!: Als u bijvoorbeeld in het filter instelt alleen boekregels van een bepaalde rekening te willen zien, dan ziet u in het journaal dus NIET de volledige boeking, maar alleen de boeking regels die hierbij horen. Het Journaal laat dus boekregels zien

Standaard is het journaal aflopend gesorteerd op datum. Dit ziet u door de pijl naast 'Datum'. (2) Door op de verschillende kolomnamen te klikken kunt u de sortering aanpassen en verwisselt u de sortering van aflopend naar oplopend.

In de kolom 'Actie' ziet u een voor iedere boeking een vergrootglas icoon (3). door hierop te klikken gaat u naar de details van de boeking, waar u de betreffende boeking ook kunt aanpassen. Ook door op de tekst van de omschrijving te klikken komt u hier.

Omdat het aantal boekingen dat voldoet aan de filter vaak niet op één pagina passen, staat onder aan de pagina een pagineringsbalk. door op een cijfer te klikken gaat u naar de corresponderende pagina. door op '>>' te klikken naar de laatste pagina.

Onder het journaal vindt u de » Transactietotalen

Kolommen aanpassen

Het overzicht bevat standaard aan aantal kolommen, maar u kunt het overzicht naar uw eigen wens aanpassen. U klikt hiervoor rechtsboven op de knop met 'instellingen icoon' te klikken (4).

Hierdoor ziet u de weergaveinstellingen:

journaal_displaysettings.png


Hier kunt u het aantal zichtbare regels aanpassen(1) maar ook welke kolommen u ziet:

Enkele handige kolommen:
KolomnaamOmschrijving
Afgehandeld (1)Deze kolom toont (indien de regel geboekt is op een debiteuren/crediteurenrekening) of de regel is afgehandeld. Dit houdt in dat er een andere regel in het journaal is op die rekening, die het bedrag opheft en aan deze regel is gekoppeld. Meer informatie over afhandelen vindt u hier: » Gekoppelde boekingen (Te ontvangen inkomsten, Te betalen uitgaves)
Credit bedrag (2)Standaard ziet u in het journaal een kolom 'Bedrag' en een kolom 'kant'. Door het Creditbedrag te tonen, kunt u bij bijvoorbeeld het exporteren naar Excel, in Excel de bedragen allemaal bij elkaar optellen.
Relatiegegevens(3)Door relatiegegevens toe te voegen kunt u overzichten maken waarmee u bij regels waar een relatie is ingevuld, gegevens over de relatie toont. Zo kunt u bijvoorbeeld het journaal filteren op de rekening 'inkomsten contributie' en vervolgens bij elke regel de contributiesoort uit het relatiebeheer tonen.


Sla de weergave onder aan de pagina op om het journaal aan te passen.