Overzicht per Relatie


Vooral op het moment dat u met leden werkt, is het handig om niet alleen een financieel overzicht te hebben, maar deze ook te kunnen groeperen per relatie.

U vindt het overzicht in het menu 'Overzichten', 'Overzicht per Relatie'. Het ziet er als volgt uit:

overzicht_per_relatie.png


Het overzicht per relatie toont boekingsregels waarbij een relatie is ingevuld. Dit wordt altijd gegroepeerd per rekening en per relatie.

U kunt diverse filters instellen op basis van rekening, relatiegroep en dergelijke.
Het overzicht is gemaakt zodat het eenvoudig kan worden uitgeprint. U doet dit door rechtsboven op de 'printvriendelijke weergave' te klikken'.

Voorbeelden van het gebruik van dit overzicht vindt u hier:
» Debiteurenoverzicht per relatie
» Voorbeeld Giften; overzicht per relatie


Interpretatie

De werking is eenvoudig, maar het is belangrijk om de resultaten goed te interpreteren. Net als bij de transactietotalen, kan het voorkomen dat door het instellen van bepaalde filters, er een onvolledige weergave wordt getoond.

Waar u op let als u 'Afgehandelde boekregels weergeven' uitgevinkt heeft OF als u de vanaf datum verzet heeft:

Als u dit doet, en u filtert op een debiteuren/crediteurenrekening, dan is het mogelijk dat het eindsaldo niet correct wordt weergegeven. Dit kan alleen gebeuren op het moment dat de startdatum later is dan de eerste datum in de eerste open boekingsperiode.