Journaaloverzicht filteren


Hiervoor heeft u kunnen lezen over » Het journaal
Een belangrijk deel van de functionaliteit in elke boekhouding is het kunnen opzoeken van boekingen en boekregels.
Om zoveel mogelijk overzicht te geven in de boekhouding heeft Conscribo daarom een filter waarmee u de selectie van het journaaloverzicht kunt wijzigen.

Op het moment dat u het filter aanpast wordt dit toegepast op alle overzichten!

Het filterformulier ziet er als volgt uit:

Het overzicht filter


Sommige filteropties worden alleen gegeven als ze van mogelijk en van toepassing zijn.
Hier een overzicht van de opties:

(1): Het datumfilter. Hiermee kunt u bepalen in welke periode u boekingen zoekt. U kunt boekingen selecteren die 'vandaag' gedaan zijn; in de 'laatste week' (dit is van dezelfde dag vorige week tot en met vandaag); de laatste maand (vanaf 31 dagen terug tot vandaag); de huidige boekingsperiode (deze optie is alleen zichtbaar als u een periode heeft geselecteerd); en een handmatige datum.
Wilt u boekingen zoeken vanaf een zo vroeg mogelijke datum (datum van de eerste boeking, of de eerste dag van de vroegste open periode), dan laat u het 'datum van' veld leeg. Wilt u ook alle boekingen die u in de toekomst heeft gedaan zien, vul dan een datum in de toekomst in.

(2): Het rekeningfilter. vul hier de rekening of meerdere rekeningen in die u wilt selecteren. Meer informatie over het selecteren van meerdere rekeningen vind u » Rekeningen selecteren
Maakt u gebruik van subrekeningen, en wilt u deze ook weergeven, dan kunt u deze ook selecteren door het vinkje 'Inclusief subrekeningen' aan te vinken (3).
Laat het veld leeg als u alle rekeningen wilt selecteren.


(4) Referentie/omschrijving. Hiermee selecteert u boekingen die de in het veld ingevulde tekst of in de omschrijving of in de referentie hebben staan. De tekst is niet hoofdlettergevoelig.

InvullenU filtert op boekregels:
racedie in de omschrijving of in de referentie 'race' bevatten
bata*race met in de omschrijving of in de referentie 'bata' en 'race' na elkaar. (bijvoorbeeld 'batavierenrace')

(5) Bedragen. Dit kan op verschillende manieren:
InvullenU filtert op boekregels:
12,45met een bedrag van precies 12,45 euro
<42met een bedrag van minder dan 42 euro
>=37met een bedrag gelijk aan of groter dan 37 euro
><50met een bedrag ongelijk aan 50 euro
>10 & <= 20.23met een bedrag groter dan 10 en kleiner gelijk aan 20.23 euro
10 | 15 | <7.50met een bedrag van precies 10 of precies 15 of kleiner dan 7.50 euro
>10 & <20|>100&<200met bedragen tussen de 10 en 20 euro of tussen de 100 en 200 euro


(6) Afgehandelde boekregels weergeven. Zie hiervoor het hoofdstuk » Gekoppelde boekingen (Te ontvangen inkomsten, Te betalen uitgaves)Nadat u één of meerdere filters heeft ingesteld, kunt u filteren door op enter te drukken of op de knop 'Filter' te drukken.