Handleiding

Handleidingen kennisbank

  /  Handleiding   /  Conscribo boekhouding   /  Inrichting en beheer

  Een begroting invoeren


Als organisatie is het vaak verplicht, en meestal ook erg handig, om een begroting bij te houden bij uw administratie. Zoals in meer detail te lezen in het onderdeel » Een begroting opstellen geeft u met een begroting een voorspelling van de kosten en opbrengsten die binnen uw organisatie zullen plaatsvinden binnen een boekingsperiode. De begroting ziet er dan ook uit zoals een resultatenrekening.

In Conscribo komt de begroting op twee plaatsen terug. De eerste plek is in het menu 'Boekhouden' > 'Begroting'. Op deze plek kunt u de begroting van een periode invoeren.
Het is vaak erg handig om een ingevoerde begroting naast een resultaatrekening te kunnen zien. De tweede plek is dan ook bij 'Resultaat & Balans'.

Een begroting wordt ingesteld per Boekjaar. Om de begroting te bekijken, dient u daarom eerst de juiste boekingsperiode te activeren (zie » Werken met boekingsperiodes). Op het moment dat u in het menu gaat naar 'Overzichten' > 'Begroting' ziet u ongeveer het volgende:

De begroting


U ziet hier per winst-/verliesrekening (1) de begrootte kosten, opbrengsten en het beoogde resultaat (winst of verlies). In de afbeelding is nog geen begroting ingevuld.

Onderaan ziet u de optellingen van de begrootte bedrag (2). Deze geven uw verwachting van het totale resultaat.
U kunt net als in de resultatenrekening, de rekeningen uitklappen) (4) om de begroting gedetailleerder te kunnen bekijken.

Een begroting invoeren

Op het moment dat u op 'Bewerk begroting' klikt (3), veranderen de bedragen van rekeningen naar bewerkbare vakken.

Dit ziet er als volgt uit:

De begroting bewerken


Hoe u de begroting invult bepaalt u zelf. In de eerste kolom zijn alle rekeningen zichtbaar die in de administratie verwerkt zijn (1), waarnaast het begrote bedrag ingevuld kan worden aan een debet of credit kant (2). Staat het invul veld niet aan de goede kant, klik dan op het pijltje ervoor en de kant zal aangepast worden. Terwijl u de begroting aan het invoeren bent wordt automatisch het totaal bijgewerkt (3). Zo weet u ook tijdens het invoeren hoe het budget er voor staat.

Per rekening kunnen meerdere 'begroting regels' begroot worden (4), zodat u eventueel kunt specificeren hoe een begroting opgesteld is. Per regel kunt u ook een periode specificeren (5) om aan te geven voor welke periode dit geldt. Daarnaast is het mogelijk om per begrotingregel een opmerking te plaatsen (6). Zo kunt u verantwoorden hoe het bedrag opgesteld is.

Nadat u klaar bent, klikt u op 'Opslaan' (7). U kunt de begroting aanpassen zolang u de boekingsperiode niet heeft afgesloten.

De begroting vergelijken met de resultaten en balans

Op het moment dat u naar de resultatenrekening gaat (menu Overzichten > Resultaat en Balans), kunt u aangeven de begroting weer te geven:

begroting_bij_resultaat.png


Als u klikt op toon uitgebreide opties, en vervolgens op 'Begroting tonen' (1) en/of 'Vergelijk met begroting' (2). Deze laatste optie is zichtbaar als er via de 'Opties' knop, het uitgebreide filter wordt getoond. Er verschijnen nu de kolommen 'Begroot Debet', 'Begroot Credit', 'Begroot resultaat' (2) en/of 'Verschil met begroting' (3) waarin u de vergelijking kunt maken tussen het resultaat en de begroting.