Handleiding

Handleidingen kennisbank

  /  Handleiding   /  Conscribo boekhouding   /  Financieel gebruik   /  Facturatie

  Het factuurtraject


Nadat u een factuur heeft aangemaakt is het facturatieproces natuurlijk nog niet klaar.

U wilt het factuurdocument downloaden, de factuur versturen en u wilt in de gaten houden of de factuur ook daadwerkelijk verstuurd is.

Een factuur in Conscribo heeft een status. Deze status kan wijzigen. In deze afbeelding ziet u het mogelijke traject dat een Factuur kan doorlopen:

Factuur traject


Nadat u een document heeft aangemaakt kunt u het factuurdocument downloaden en versturen via het facturenoverzicht (Zie onderdeel » Het facturenoverzicht).

Markeer na het printen/versturen van de facturen de factuur als Verstuurd (Dit kunt u in het facturenoverzicht doen door op de knop 'Verstuurd' te klikken)

Als alles goed gaat, betaalt uw afnemer snel en kunt u de factuur afhandelen. U doet dit door de betaling van de factuur aan de te ontvangen inkomst te koppelen. Hoe dit werkt leest u hier: » Gekoppelde boekingen (Te ontvangen inkomsten, Te betalen uitgaves)

Indien de klant niet voor de vervaldatum van de factuur betaalt, verandert Conscribo de status van de factuur in "Achterstallig". U krijgt nu de mogelijkheid om een herinneringsfactuur aan te maken. Dit doet u door in het facturenoverzicht de status te wijzigen naar "Herinnering aangemaakt".

De vervaldatum van de herinnering bepaalt u in de » Facturatie inrichten (algemene instellingen).
De vervaldatum begint met tellen vanaf de dag dat u de herinnering aanmaakt. Dit is om te voorkomen dat de vervaldatum van uw herinnering al is verlopen op het moment dat u de herinnering verstuurd.

Nadat u de herinnering heeft aangemaakt kunt u het bijbehorende factuurdocument downloaden. In de tussentijd kan de factuur natuurlijk al betaald zijn. De factuur kan vanaf het initieel aanmaken altijd worden afgehandeld.

Nu verstuurd u de herinnering, en wijzigt u de status naar 'Herinnering verstuurd'. Indien de klant wederom niet betaald binnen de termijn, wijzigt Conscribo de status naar "Achterstallig (1e herinnering vervallen)" U kunt nu op dezelfde wijze een 2e herinnering aanmaken en versturen.

Op het moment dat de klant deze ook niet betaalt, zet Conscribo de factuur in de status 'Escalatie'. Hierbij zult u zelf actie moeten ondernemen om de factuur betaald te krijgen.

Om er voor te zorgen dat de geëscaleerde facturen niet boven in uw overzicht blijven steken, kunt u de status wijzigen naar 'Escalatie uitgesteld'. Conscribo verzet de vervaldatum nu twee weken, en zet de status hierna weer terug op Escalatie.