Handleiding

  BTW Tarieven


BTW Tarieven

Bij het inrichten van uw BTW administratie worden er automatisch een aantal BTW tarieven in uw administratie toegevoegd. Deze 'standaardtarieven' komen terug in uw aangifte. In sommige gevallen kan het voorkomen dat u nog een ander tarief mag hanteren, zoals bijvoorbeeld bij Kantineopbrengsten. U kunt deze dan toevoegen met behulp van de knop 'BTW Tarief toevoegen' (2). Doe dit alleen indien u zeker weet dat dit voor uw organisatie van toepassing is.

Toevoegen

Als u op de knop 'Tarieven Toevoegen' klikt, komt u op de volgende pagina.

btw_tarief_nieuw.png


Als eerste dient u een BTW code in te vullen (1). Dat is een code waaraan u dit BTW tarief kunt opvragen indien u het moet opgeven in een boeking. Als tweede kunt u een naam invullen voor deze BTW gegevens (2), waarmee u het overzichtelijk houdt waar het BTW tarief voor is. Vervolgens dient u het percentage in te vullen (3), zodat Conscribo de BTW bedragen kan berekenen en als laatst geeft u aan of dit BTW tarief verlegd is of niet (4).

Bij het gedrag (5) geeft u aan wat er met de bedragen van de BTW aangiftes gaat gebeuren. Op welke rekeningen dient het geboekt te worden, in welke categorie van de omzetbelasting dient het bedrag te komen en, indien van een verlegd tarief, op welke rekening kan de compensatie geboekt worden. Voorbeelden hiervan ziet u bij bewerken, iets lager op de pagina.

Bewerken

Het bewerken werkt hetzelfde als het toevoegen. Door op het vergrootglas icoontje te klikken, krijgt u de gegevens van de BTW tarieven.


Voorbeelden van verschillende tarieven


Hieronder hebben we drie voorbeelden van BTW tarieven gegeven, zoals u deze kunt inrichten in uw administratie tijdens het toevoegen of bewerken.

Hoog tarief
btw_tarief_hoog.png


U ziet dat verkopen in de rubriek 1a worden aangegeven en in 5b worden gevorderd. Conscribo zal bij het boeken automatisch de boekingskant kiezen.

Laag tarief
btw_tarief_laag.png


0 tarief
btw_tarief_nul.png


Verlegd Binnenland
btw_tarief_verlegd_binnenland.png

Verlegde verkopen worden in Conscribo als 0% tarief aangegeven in rubriek 1e. Bij inkopen worden per boeking twee regels geboekt, 1 te vorderen (dit wordt standaard aangegeven in rubriek 5b) en een compensatie van de verlegging (aangegeven in een verleggingscategorie (voor binnenlandse verleggingen is dit rubriek 2a)

Verlegd Europa
btw_tarief_verlegd_europa.png


Verlegd Wereld
btw_tarief_verlegd_wereld.png


Privégebruik hoog tarief.
btw_tarief_prive_hoog.png


Privégebruik laag tarief.
btw_tarief_prive_laag.png