Handleiding

Handleidingen kennisbank

  /  Handleiding   /  Conscribo boekhouding   /  Financieel gebruik   /  Overzichten en rapportages

  Activiteitenlog


In Conscribo worden de bezigheden van alle gebruikers bijgehouden. Zo kan er achterhaald worden welke gebruiker welke handeling heeft uitgevoerd. Het activiteitenlog is te vinden in het menu bij Configuratie, vervolgens tabblad Activiteitenlog.


Het overzicht

activiteitenlog.png

  1. Filter op de gebruiker: Per log wordt bijgehouden wie de actie heeft gedaan. Met dit filter, kunt u alle acties zien die een specifieke gebruiker heeft uitgevoerd.
  2. Filter op datum: Als u wilt weten wat er in een specifieke periode is gebeurt, kunt u dit filter toepassen. Standaard staat dit tot een jaar terug. U kunt kiezen voor alle data, vanaf een bepaalde datum, tot een bepaalde datum en tussen twee data in.
  3. Filter op de actie: Hier kunt u een filter toepassen op basis van een actie. Daarnaast is het ook mogelijk om gegroepeerd bepaalde acties te zien, zoals 'alles met betrekking tot de rekeningen' of 'alles rondom relaties'.
  4. Kolom 'Gebruiker': Deze kolom geeft aan welke gebruiker de actie heeft uitgevoerd. Standaard format is 'Weergavenaam (gebruikersnaam)'. Dit is een van de redenen waarom wij altijd aanraden voor elke gebruiker een eigen inlog te creëren.
  5. Kolom 'Actie': Deze kolom geeft aan welke actie is uitgevoerd, zoals 'Rekening gewijzigd', 'Backup geëxporteerd', etc.
  6. Kolom 'Details': Deze kolom geeft verdere details aan. Alleen 'Rekening gewijzgd' is niet voldoende. Graag wilt u ook weten welke rekening gewijzigd is. Daarbij worden bij enkele acties ook verdere details bijgehouden zoals wat er is gewijzigd en wat de nieuwe/oude waarden waren. Dat gebeurt niet bij alle acties.
  7. Kolom 'Datum/tijd': Deze kolom geeft aan op welke datum en tijd de actie is uitgevoerd.

Op al de kolommen in het overzicht kunt u een sortering toepassen, door op de eerste regel van de tabel te klikken.


Acties wat o.a. wordt bijgehouden


Backup
Backup geëxporteerd Als er een backup wordt gemaakt van de administratie
Backup geïmporteerd Als er een backup wordt terug gezet in de administratie
Financieel
Administratie inrichten Als via de link ‘administratie inrichten’ de administratie wordt gereset
Bankmutaties inlezen Als er iets rondom de bankrekeningen gebeurt en of een verwerkingregel is toegevoegd, verwijderd of aangepast.
Begroting Als er een backup wordt terug gezet in de administratie
Betaalbatch Als een opdracht wordt aangemaakt, aangepast, gedownload, verwerkt of verwijderd
Boekingsperioden Als er een boekingsperiode wordt toegevoegd, aangepast of gesloten
Eenmalige verzamelinkomst Als er een inning wordt aangemaakt, gewijzigd of verwijderd
Facturen Het verwijderen van facturen, een enkele of meerdere
Herhalende verzamelinkomsten Als er een inning wordt aangemaakt, toegevoegd, gearchiveerd of wordt verwijderd
Incasso Als een opdracht wordt aangemaakt, gedownload, verwerkt of verwijderd
Rekeningen Als er een grootboekrekening is toegevoegd, aangepast of verwijderd
Transacties Als een transactie wordt verwijderd
Verzamelboeking Als een verzamelboeking wordt gekoppeld aan een inning
Gebruikers van Conscribo
Inlogactie Als een gebruiker inlogt in de administratie
Gebruiker Als u gegevens van één van uw gebruikers aanpast, verwijderd of toevoegt
Gebruikersrechten Als u de gebruikersrechten aanpast of toevoegd
Relatiebeheer
Documenten Als een document wordt aangemaakt, wordt verzonden of is verwijderd
Gegevensvelden leegmaken Als de instellingen van de archiefgroep rondom gegevensvelden leegmaken is aangepast
Relatievelden Als er een nieuw relatieveld wordt aangepast, verwijderd of toegevoegd
Relatie Als één van uw relatie is aangepast, toegevoegd of verwijderd
Relatie (de)archiveren Als één van uw relaties is gearchiveerd of gedearchiveerd
Relaties geïmporteerd via CSV bestand Als er via een CSV bestand meerdere relaties tegelijk worden toegevoegd of aangepast
Relatiegroep Als er een relatiegroep wordt gewijzigd, toegevoegd of verwijderd
Relatietype Als er een relatietype wordt gewijzigd, toegevoegd of verwijderd
Verbindingen Als een verbinding wordt gemaakt, aangepast of verwijderd
Websiteformulieren Als een websiteformulier wordt toegevoegd, aangepast of verwijderd