Handleiding

Handleidingen kennisbank

  /  Handleiding   /  Conscribo boekhouding   /  Financieel gebruik   /  Overzichten en rapportages

  Activiteitenlog


In Conscribo worden de bezigheden van alle gebruikers bijgehouden. Zo kan er achterhaald worden welke gebruiker welke handeling heeft uitgevoerd. Het activiteitenlog is te vinden in het menu bij Configuratie, vervolgens tabblad Activiteitenlog. Een scherm ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

activiteitenlog.png


Hier wordt genoteerd welke gebruiker, welke activiteit, op welk moment heeft uitgevoerd. Eventueel worden daar nog wat details toegevoegd ter toelichting van de bezigheid.
De volgende acties worden bijgehouden:

Backup
Backup geëxporteerd Als er een backup wordt gemaakt van de administratie
Backup geïmporteerd Als er een backup wordt terug gezet in de administratie
Financieel
Administratie inrichten Als via de link ‘administratie inrichten’ de administratie wordt gereset
Bankmutaties inlezen Als onverwerkte transacties worden verwijderd
Begroting Als er een backup wordt terug gezet in de administratie
Betaalbatch Als een opdracht wordt aangemaakt, aangepast, gedownload, verwerkt of verwijderd
Boekingsperioden Als er een boekingsperiode wordt toegevoegd, aangepast of gesloten
Eenmalige verzamelinkomst Als er een inning wordt aangemaakt, gewijzigd of verwijderd
Facturen Het verwijderen van facturen, een enkele of meerdere
Herhalende verzamelinkomst Als er een inning wordt aangemaakt, toegevoegd, gearchiveerd of wordt verwijderd
Incasso Als een opdracht wordt aangemaakt, gedownload, verwerkt of verwijderd
Rekeningen Als er een grootboekrekening is toegevoegd, aangepast of verwijderd
Transacties Als een transactie wordt verwijderd
Verzamelboeking Als een verzamelboeking wordt gekoppeld aan een inning
Gebruikers van Conscribo
Inlogactie Als een gebruiker inlogt in de administratie
Gebruiker Als u gegevens van één van uw gebruikers aanpast, verwijderd of toevoegt
Gebruikersrechten Als u de gebruikersrechten aanpast of toevoegd
Relatiebeheer
Documenten Als een document wordt aangemaakt, wordt verzonden of is verwijderd
Gegevensvelden leegmaken Als de instellingen van de archiefgroep rondom gegevensvelden leegmaken is aangepast
Relatievelden Als er een nieuw relatieveld wordt aangepast, verwijderd of toegevoegd
Relatie Als één van uw relatie is aangepast, toegevoegd of verwijderd
Relatie (de)archiveren Als één van uw relaties is gearchiveerd of gedearchiveerd
Relaties geïmporteerd via CSV bestand Als er via een CSV bestand meerdere relaties tegelijk worden toegevoegd of aangepast
Relatiegroep Als er een relatiegroep wordt gewijzigd, toegevoegd of verwijderd
Relatietype Als er een relatietype wordt gewijzigd, toegevoegd of verwijderd
Verbindingen Als een verbinding wordt gemaakt, aangepast of verwijderd
Websiteformulieren Als een websiteformulier wordt toegevoegd, aangepast of verwijderd