Handleiding

  Regelgeving van het rechten systeem


Conscribo heeft een robuust rechten systeem ingebouwd. Het gedrag van dit systeem wordt bepaald door de instellingen van groepen en rechten. Hieronder wordt het gedrag verklaard bij verschillende instellingen:


Een gebruiker is lid van geen enkele groep
Het systeem zal de toegang voor de gebruiker weigeren

Een groep heeft geen rechten in geen enkele periode én geen rechten in de ledenadministratie
Het systeem zal gebruikers die alleen van deze groep lid zijn de toegang weigeren.

Een gebruiker is lid van meerdere groepen
De rechten voor de gebruiker zijn de rechten van de groepen gecombineerd. Op het moment dat groep 'A' globale lees rechten op een periode heeft, en groep 'B' gespecificeerde schrijf rechten op rekening "1000: Bank" in dezelfde periode, en de gebruiker is lid van groep A en B, dan heeft de gebruiker en schrijfrechten op rekening "1000: Bank" en kan deze alle rekeningen lezen.

Een gebruiker heeft alle rechten op een rekening
De gebruiker kan nu de rekening gebruiken in boekingen.

Rechten op boekingen
Indien er gespecificeerde rechten per rekening zijn gegeven functioneert het rechtensysteem als volgt:

Leesrechten: Een gebruiker kan een boeking lezen op het moment dat deze recht heeft op ten minste 1 rekening van de boeking. Op het moment dat de gebruiker dus GEEN rechten heeft op een rekening, maar er wordt wel een boeking gedaan tussen een rekening waar de gebruiker wel recht op heeft en deze rekening, dan kan de gebruiker die boeking en die rekening zien (alleen voor die boeking)

Een voorbeeld:
Jan is de penningmeester van de activiteiten commissie. Daarom heeft hij alle rechten (dus ook leesrechten) op de rekening "4640: Activiteiten: Snowboarden", en alle subrekeningen. Dit is voor hem voldoende om zijn boekhouding bij te houden. Op het moment dat de penningmeester van de vereniging (Peter) geld ontvangt voor een evenement (in dit geval snowboarden), dan doet penningmeester Peter de boeking:

Een boeking van de penningmeester


Omdat Kees geen rechten heeft op de rekening "1200 Kas", kan hij deze boeking niet doen, maar als hij de boeking niet zou kunnen zien is zijn administratie incompleet. Kees krijgt bij deze rekening dan "Onbekend" te zien. (Alleen de boekingen naar een rekening waar hij recht op heeft). Hij ziet het dan als volgt:

leesrechten_voorbeeld_gedeeltelijk.png


Alle rechten: Een gebruiker kan een boeking alleen wijzigen /verwijderen op het moment dat hij/zij alle rechten heeft op alle rekeningen die bij de boeking betrokken zijn.

Rechten op subrekeningen
Een gebruiker die alle rechten heeft op een rekening, heeft automatisch altijd alle rechten op alle subrekeningen die daaronder hangen

Een gebruiker die leesrecht heeft op een rekening, heeft ook leesrechten op de rekeningen waaronder de rekening valt.