Samenwerkingen

My Member Software

Koppeling met My Member Software

U kunt Conscribo voor erg veel verschillende financiële en administratieve taken binnen uw vereniging gebruiken. Daarnaast heeft u wellicht een website waar u ook gegevens over uw leden administreert. Met My Member Software kunt u onder andere op eenvoudige manier uw leden via uw eigen website beheren en leden hun eigen gegevens laten muteren.

U wilt er natuurlijk voor zorgen dat de website en de administratie goed is gesynchroniseerd. Daarom heeft My Member Software een automatische data interface gebouwd met Conscribo. Hiermee kunt u lidgegevens synchroniseren met uw Conscribo administratie.

My Member Software is het downloadbare open source ledenadministratie programma waarmee verenigingen, clubs en stichtingen op de eigen website een ledenbestand kunnen beheren. Het draait onder het CMS Joomla, maar kan ook naast WordPress of Drupal websites draaien.

U gebruikt ons ledenadministratiepakket op uw website, waarmee de ledenadministrateur het complete beheer doet, leden kunnen inloggen, de ALV stukken downloaden, hun eigen gegevens muteren en zich met enkele clicks kunnen inschrijven voor evenementen .

 

Meer informatie over My Member Software vindt u hier:

https://www.mymembersoftware.com