Handleiding

Handleidingen kennisbank

  /  Handleiding   /  Boekhoud principes

  Boeken


Om een administratie bij te houden moeten er op een of andere manier financiën worden ingevoerd.

Dit gebeurt altijd door het doen van een boeking.
Een boeking representeert 1 transactie of 'permutatie' in de boekhouding. Het representeert bijvoorbeeld de verklaring van een inkomst op de bankrekening, een binnengekomen factuur, maar ook dingen als afschrijving, inventaris en meer.

Als er bijvoorbeeld geld binnenkomt/uitgaat op de bankrekening, dan moet er een boeking gedaan worden in de administratie.
Een boeking bestaat uit tenminste een datum, een omschrijving en minimaal twee boekregels.

De datum (boekdatum) is de dag dat de transactie is gedaan. Dit is een factuurdatum, de datum op een bonnetje, of de datum op een afschrift van de bank.

De omschrijving omschrijft het wat en waarom een transactie gedaan is. Probeer zo precies mogelijk te zijn in de omschrijving van een boeking.

Verder bevat een boeking boekregels. Deze regels koppelen de transactie aan een rekening. In veel boekhoudingen is het verplicht om van winst-/verliesrekening 'naar' balansrekening te boeken, of andersom.

Een voorbeeld.

Stel dat iemand u een factuur stuurt voor het huren van een busje voor een dagje uit.
U betaalt deze rekening vanuit de bank. In dit voorbeeld zijn er twee boekregels. Aan de ene kant staat door welke rekening dit betaald moet worden (In ons geval de rekening 'Dagje uit'), Aan de andere kant staat de balansrekening die het ook betaalt.

Voor het dagje uit zijn het kosten en er wordt dus een 'debet' regel aangemaakt met de rekening 'Dagje uit' en het bedrag van de huur van het busje.

De bank moet dit betalen, en door dit te doen wordt de 'schuld' van de bank aan u minder. Er wordt dus een 'credit' boekregel toegevoegd met als rekening de bank met een bedrag ter hoogte van het factuurbedrag.

Dit is de complete boeking.
Er zijn erg veel verschillende soorten boekingen mogelijk, niet allemaal zo eenvoudig als de boeking hierboven. Daarom is het onderdeel » Voorbeelden hier volledig aan gewijd.

Hoe boekingen in Conscribo kunnen worden ingevoerd vind u in het onderdeel » In de administratie boeken