Handleiding

Handleidingen kennisbank

  /  Handleiding   /  Boekhoud principes

  Boekingsperioden


Een boekingsperiode is een periode van tijd waarover financiële verantwoordelijkheid wordt afgedragen. Een boekjaar is een boekingsperiode met een lengte van 1 jaar.

Elk bedrijf en elke vereniging zorgt er minstens 1 keer per jaar voor dat er een financieel verslag wordt gemaakt over hoe het dat jaar is verlopen. Dus welke bedragen zijn waar aan uitgegeven en binnengekomen.
Bij een vereniging wordt bijvoorbeeld de resultatenrekening over dat jaar naast de begroting gelegd om te laten zien of deze ongeveer overeenkomen. Een bedrijf met als rechtsvorm een 'Besloten Vennootschap' (BV) is verplicht elk jaar een jaarrekening aan de aandeelhouders te presenteren.

In de boekhouding worden deze periodes gerepresenteerd als boekingsperioden. Een boekingsperiode heeft een aantal eigenschappen:
  • Een boekingsperiode bevat precies alle boekingen die in de periode zijn gedaan.
  • Een boekingsperiode heeft een beginstand, waarin de 'openstaande' saldi van alle balansrekeningen worden gespecificeerd.
  • Hoeveel inkomsten en uitgaven u in een boekingsperiode heeft wordt mede bepaald door welk financieel stelsel u gebruikt. Meer hierover leest u in het onderdeel » Het factuurstelsel en het kasstelsel .
  • Een boekingsperiode kan worden afgesloten. Hierna kunnen er geen veranderingen/toevoegingen meer in deze periode plaatsvinden.
  • Een afgesloten boekingsperiode staat los van alle andere boekingsperioden. Dit wil zeggen dat er rekeningen kunnen bestaan in een afgesloten periode die niet in andere periodes voorkomen.

Een boekingsperiode kan dus worden aangemaakt en afgesloten. Afsluiten gebeurt als een jaarverslag of jaarrekening is goedgekeurd. Hierna mag niets meer gebeuren in de oude periode, er wordt met een schone lei begonnen.

Hoe er in Conscribo gewerkt kan worden met boekingsperioden kunt u lezen in het onderdeel » Boekingsperiodes