Handleiding

Handleidingen kennisbank

  /  Handleiding   /  Boekhoud principes

  De Balans


De balans laat zien hoe alle bezittingen en schulden van de vereniging er voor staan.
Het geeft een momentopname van de saldi van alle balansrekeningen. U heeft in de » basisuitleg al kunnen lezen hoe dit overzicht uit het journaal tot stand komt. We gaan verder in op hoe dit in een boekhouding heet.

De saldi zijn onderverdeeld in een 'Activa' (Debet) en 'Passiva' (Credit) kant.

'Activa' zijn uitstaande tegoeden. Hieronder vallen alle partijen die schuld hebben aan de organisatie.
Is er bijvoorbeeld een balansrekening 'Spaarrekening' met daarop een positief saldo, dan heeft de bank een schuld aan uw organisatie.
Niet alleen personen kunnen schulden hebben. Als u voorraad voor de verkoop heeft, dan kunt u spreken over 'een tegoed wat nog verkregen gaat worden door de verkoop van de goederen', kortom schuld aan de organisatie.

'Passiva' zijn schulden van de organisatie aan andere partijen. Hier vallen bijvoorbeeld uw crediteuren onder, maar als de organisatie bijvoorbeeld een hypotheek of lening heeft, valt deze hier ook onder.

Het eigen vermogen
Een speciale regel aan de Passiva kant is het 'Eigen vermogen'. Dit is geen balansrekening maar (indien positief) 'de schuld van de vereniging aan de eigenaars van de vereniging'.

Als de organisatie er op het moment van de balans mee zou stoppen en alles zou verkopen/ opnemen, dan zou dit bedrag de opbrengst ervan zijn.

Het verschil in eigen vermogen tussen twee data wordt berekend door het totale resultaat (het eindbedrag op de resultaatrekening) op te tellen bij het vorige eigen vermogen.

Een voorbeeld van hoe eigen vermogen werkt:

We gebruiken voor het gemak weinig balansrekeningen, de bank en de kas.

De balans op 1 januari 2021:
Activa(debet)Passiva(credit)
1000: Bank€ 350,00Eigen vermogen € 395,00
1200: Kas€ 45,00


(De Bank heeft een saldo van 350 euro en in de kas zit 45 euro. het eigen vermogen is dus 395 euro)

Er wordt nu een evenement gehouden. Dit heeft in totaal 85 euro gekost. Dit betekent dat het totaalbedrag op de resultatenrekening zegt dat er een verlies is van 85 euro.

Het nieuwe eigen vermogen wordt nu berekend: 395 + (-85) = 310 euro

Dit verlies is ook ergens van betaald, laten we zeggen dat het van de bankrekening gehaald is. Er staat nog (350 - 85 = 265 euro) op de bank. De balans ziet er nu als volgt uit:

Activa(debet)Passiva(credit)
1000: Bank€ 265,00Eigen vermogen € 310,00
1200: Kas€ 45,00


Verder valt op dat de bedragen aan de linkerkant en aan de rechterkant bij elkaar opgeteld steeds hetzelfde zijn.

In Conscribo ziet u altijd direct de actuele balans. Hoe dit er uit ziet leest u in het hoofdstuk » De balans