Handleiding

Handleidingen kennisbank

  /  Handleiding   /  Boekhoud principes

  Debet en credit


Dit is een erg veel gestelde vraag bij het beginnen met boekhouden. Er is helaas niet echt een synoniem voor de termen die het begrijpelijker maakt. Om het toch goed te begrijpen hier een uitleg:

Betekenis in een boekhouding:
Debet en Credit wordt in de boekhouding gebruikt om aan te geven of er geld bij de organisatie waarover de boekhouding gaat weg gaat (Debet), of er geld binnenkomt (Credit).

In een boekhouding wordt elke pot met geld (zoals de bank, de kas en dergelijke) gezien alsof deze BUITEN de organisatie staat. Op het moment dat je dus geld op de bank stort, gaat er dus geld weg uit de organisatie (debet). Op het moment dat je dit geld ergens aan uitgeeft, betaalt de bank het geld weer terug en komt het dus binnen (credit).

De inkomsten en uitgaven die een organisatie doet, (administratieve kosten, inkomsten uit contributie en dergelijke) wordt BINNEN de organisatie gezien. Op het moment dat de organisatie dus bloemen koopt dan gaat er geld weg uit de organisatie (debet). Op het moment dat er bijvoorbeeld contributie aan een organisatie betaald wordt dan komt er geld binnen (credit).

Debet en credit gebruiken:

Een transactie (in een boekhouding wordt dit een boeking genoemd) bevat altijd een (tenminste 1) credit regel en een (tenminste 1) debet regel. Samen omschrijven ze de transactie. Stel dat een organisatie postzegels koopt bij het postkantoor, en er wordt betaald met pin (via de bank) dan schrijven we voor deze uitgave in de boekhouding:

  1. Er komt geld binnen bij de organisatie vanaf de bankrekening (credit) (De bank betaalt haar schuld aan de organisatie terug. Daarmee gaat het banksaldo dus omlaag)
  2. Dit geld geven we uit aan "administratiekosten" (debet)

Dit is alles wat debet en credit inhoudt. Er zijn een hoop aanverwante termen zoals debiteuren (Mensen/organisaties die de organisatie geld schuldig zijn) en crediteuren (Mensen/organisaties die nog geld krijgen van de organisatie) maar daarover wordt meer in » andere onderdelen uitgelegd.

Debet/credit wordt veel vervangen door uitgaven/inkomsten

Zoals u hierboven kunt lezen, wordt debet gebruikt als 'uitgave' en credit gebruikt als 'inkomsten'. Om in Conscribo het voor u op veel plekken zo duidelijk mogelijk te maken, maken wij meer gebruik van inkomsten en uitgaven. Op deze manier hoeft u zo min mogelijk na te denken of het een debet/credit is en wat dit voor de regel betekend.