Een incassoopdracht verwerken in uw administratie


Op het moment dat u via de automatische inning een incasso-opdracht heeft aangemaakt, en de incasso-opdracht heeft uitgevoerd, dan komt deze op uw afschrift als 1 bijschrijving, en optioneel enkele stornerings transacties.

Het verwerken van de verzamelboeking gaat iets anders dan het normale betaling koppelen aan een te ontvangen inkomst.

De Gecomprimeerde inkomst afhandelen


U heeft een inkomst (of twee indoen u een incasso-opdracht met een First en Recurring batch heeft aangemaakt) en ziet deze als inkomst op het bankafschrift. U boekt deze nu als Universele boeking naar de debiteurenrekening:

incasso_transactie_verwerken_1.png


Na het verwerken van de rest van het bankafschrift (waarbij u storneringen verwerkt zoals hieronder staat beschreven)
gaat u naar de inning waarbij de incasso-opdracht is aangemaakt.
Hier klikt u bij de betreffende ronde op 'Incasso-opdrachten'. Omdat u bij het aanmaken van de opdracht de aanlevering heeft bevestigd, ziet u nu b.v. het volgende scherm:

incasso_transactie_verwerken_2.png


U klikt hier op 'Incassoboeking Koppelen..' (1)

Nu wordt er gezocht in de administratie naar een universele boeking zoals we die net hebben geboekt. Als deze in eerste instantie niet wordt gevonden, wijzig dan de boekdatum naar de boekdatum van ontvangst. (Let er ook op dat de boeking op de juiste debiteurenrekening is geboekt). U ziet nu het volgende scherm:

incasso_transactie_verwerken_3.png


Conscribo heeft de boeking gevonden en u klikt op 'Kies' (1) Nu stelt Conscribo voor de bedragen te koppelen:

incasso_transactie_verwerken_4.png


U klikt op 'Gegroepeerde boeking terugkoppelen' (1). Nu is de incasso-opdracht gekoppeld aan de betaling. U zult zien dat in de inning minder bedragen openstaan.

Storneringen koppelen


Conscribo kan direct vanuit het bankafschrift de storneringen koppelen aan een te ontvangen inkomst. Als Conscribo dit niet zelf al voorstelt, gaat u bij de boeking in de bankimport naar het tabblad 'koppelen aan uitgave', en zoekt hier de betreffende debiteur op. Het kan zijn dat u moet klikken op 'In alle soorten boekingen' en 'in afgehandelde boekingen zoeken'. U kiest de te ontvangen inkomst, en de stornering wordt verwerkt. Het kan ook zijn dat het openstaand bedrag nu het dubbele wordt van wat er daadwerkelijk openstaat. Dit gebeurt als u de ontvangst van de batch nog niet heeft gekoppeld, en is normaal.