Handleiding

Handleidingen kennisbank

  /  Handleiding   /  Conscribo boekhouding   /  Inrichting en beheer   /  Facturatie

  Producten aanmaken en beheren


Conscribo facturatie werkt met producten en losse factuurregels. De producten kunt u gebruiken in de facturatie en zorgen voor de vulling van de productregels. Een product maakt u 1 keer aan en kunt u vervolgens in al uw facturen gebruiken totdat u het product verwijdert.

U maakt producten aan door te gaan naar Instellingen > Facturatie instellingen en vervolgens naar het tabblad 'Producten'.

Hier ziet u het productoverzicht:

productenoverzicht


U kunt een nieuw product toevoegen (1) of, door op het vergrootglas naast een product (2) te klikken, de details van een product bekijken/wijzigen.

Ook is het mogelijk om een product te verwijderen (op het moment dat deze niet in gebruik is door een factuur). Dit doet u door op het rode kruisje te klikken (3)

Een product toevoegen / bewerken


Op het moment dat u op "Product toevoegen" klikt verschijnt het volgende scherm:

factuur_product_details.png


Hier kunt u de gegevens van een product invoeren. De Productcode (1) kunt u zelf bepalen en mag uit cijfers en letters bestaan. De enige voorwaarde hierbij is dat de code uniek is tussen uw producten.

Ook dient u voor een product een winst-/verliesrekening te specificeren (2). Deze rekening wordt gebruikt om de opbrengsten te registreren van een product op een factuur. Op het moment dat u zoals in de afbeelding bijvoorbeeld een rekening "Opbrengsten: Merchandise" gebruikt, worden de opbrengsten van dit product bij de facturen op deze rekening geboekt. Op deze manier kunt u in de resultatenrekening precies zien hoeveel omzet en winst een product heeft gemaakt.

Verder kunt u ook aan geven in welke boekingsperiode (3) een product beschikbaar is. Op het moment dat u een product niet meer wilt gebruiken, maar wel heeft gebruikt, dan maakt u deze niet meer beschikbaar in de betreffende periode en 'Buiten boekingsperiode'. Op deze manier wordt het product 'verwijderd' in de boekingsperiode.

Indien u het product nogmaals wilt toevoegen met enkele wijzigingen, kunt u met de knop 'Kopieer factuurproduct' (4) het product kopiëren. Conscribo zal een nieuwe suggestie doen voor een nieuw productnummer, welke u naar eigen wens kunt aanpassen en heeft u meteen een kopie van een eerder product.

Ook is te zien in welke facturen een factuurproduct wordt gebruikt. Door te klikken op 'Bekijk facturen' (5) worden de facturen opgezocht die aan het product zijn gekoppeld en zo kunt u eenvoudig terug zien waar het product gebruikt wordt.