Handleiding

Handleidingen kennisbank

  /  Handleiding   /  Conscribo algemeen   /  Algemeen gebruik   /  Hoe Conscribo formulieren, selecties, filters en invulvelden werken

  Relaties selecteren op basis van selectie criteria


Op verschillende plekken in het relatiebeheer en in de financiële administratie is het mogelijk om relaties te selecteren met de Conscribo relatie selectie.

Deze ziet er (niet ingevuld) zo uit:

relatieselector.png


Het idee achter de selectie is dat u aan de hand van 1 of meerdere voorwaarden die u stelt relaties in het relatiebeheer selecteert.

U klikt op 'Selecteer..' (1) in de kolom veldnaam om een veld bij een relatie in de voorwaarde op te nemen. U ziet nu de "Veldselectie":

veldselectie.png


Hoe de veldselectie er uit ziet verschilt per waar deze gebruikt wordt, en per administratie.

In het tabblad algemeen (1) ziet u een aantal voorwaarden die onafhankelijk zijn van het relatietype. Zo kunt u een voorwaarde maken dat een relatie geselecteerd moet worden indien deze in een specifieke relatiegroep zit (3) door op relatiegroep te klikken en vervolgens bij de voorwaarde de relatiegroep te kiezen, of dat de relatie van een specifiek relatietype dient te zijn op eenzelfde manier (4).

Ook staan er een aantal gemeenschappelijke velden. Deze namen zijn verwijzingen naar specifieke velden bij een relatie en kunt u instellen bij de details van een veld van een relatietype. Op het moment dat er bij meerdere relatietypes dezelfde verwijzing is ingesteld kunt u dus met 1 veld gemeenschappelijk wijzen naar het zelfde gegeven.

U kunt ook specifiek velden selecteren bij een relatietype(2).

Vervolgens kunt u de voorwaarde verder instellen.

Aantal resultaten

Conscribo geeft ook het aantal resultaten live weer wat uit uw selectie zal komen. Houdt er rekening mee, dat dit getal gebaseerd is op ALLE relaties in het relatiebeheer, en dat er geen rekening wordt gehouden met eventuele verdere selectie vanuit de functie waarin u de selector gebruikt. Bijvoorbeeld in een automatische inning, kan het goed zijn dat het getal wat tevoorschijn komt veel hoger ligt dan de daadwerkelijke uitkomst, omdat de automatische inning zelf ook nog limieten stelt.


Meerdere voorwaarden

Indien u meerdere voorwaarden opstelt door op het plusje te klikken (2) in bovenstaande afbeelding, dan kunt u kiezen hoe deze voorwaarden worden behandeld.

Standaard wordt een relatie pas geselecteerd als aan alle voorwaarden is voldaan. U kunt ervoor kiezen om een relatie te selecteren als al aan 1 voorwaarde voldaan is, of een geavanceerde samenstelling van voorwaarden kiezen door het betreffende item te selecteren (3)

Geavanceerde samenstelling

Met behulp van de geavanceerde samenstelling van voorwaarden kunt
u nog gerichter relaties selecteren.
U doet dit door in het invulveld een combinatie van voorwaarden op te geven.
Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden:
  • [voorwaarde_] : Verwijst naar voorwaarde die u hierboven heeft aangemaakt.
  • [voorwaarde_1] en [voorwaarde_2] : de relatie moet zowel aan Voorwaarde 1 en Voorwaarde 2 voldoen
  • [voorwaarde_1] of [voorwaarde_2] : de relatie moet aan Voorwaarde 1 of Voorwaarde 2 voldoen (mag ook aan beide)
  • ( ... ) : Groepeer de combinatie

Voorbeelden:
WaardeUitleg
[voorwaarde_1] of [voorwaarde_2] De relatie moet aan Voorwaarde 1 of Voorwaarde 2 voldoen.
[voorwaarde_1] of [voorwaarde_2] en [voorwaarde_3] De relatie moet voldoen aan Voorwaarde 1 of Voorwaarde 2 maar ook altijd aan Voorwaarde 3.
[voorwaarde_1] of ([voorwaarde_2] en [voorwaarde_3]) De relatie moet voldoen aan Voorwaarde 1 of aan zowel Voorwaarde 2 en Voorwaarde 3.


Stelregel voor de selectie

Conscribo heeft een stelregel voor voorwaarden die niet van toepassing zijn op relaties. Elke voorwaarde wordt vergeleken met elke relatie in het relatiebeheer. De uitkomst van deze vergelijking kan zijn "Voldoet", "Voldoet niet" en "Niet van toepassing". Een voorwaarde is niet van toepassing op het moment dat het relatietype afwijkt van het relatietype in de voorwaarde. Bij het gebruik van gemeenschappelijke benamingen kan dit ook het geval zijn als bij een relatietype de gemeenschappelijke benaming niet is ingesteld.

Op het moment dat een voorwaarde "niet van toepassing" is op een relatie wordt deze als "voldoet niet" behandeld.