Handleiding

Handleidingen kennisbank

  /  Handleiding   /  Conscribo ledenadministratie / Relatiebeheer   /  Inrichten   /  Gegevens/velden toevoegen en bewerken

  Handmatig in te vullen datatypes (Tekst, Getal, Bedrag, Opsomming, Bankrekening, Datum, E-mailadres)


In het onderdeel » Gegevensvelden bewerken en aanmaken leest u hoe u nieuwe velden kunt aanmaken.

Elk gegevensveld heeft een "datatype". Een datatype geeft aan hoe het gegeven wordt weergegeven, wordt gesorteerd en hoe er met het gegeven dient om te worden gegaan binnen Conscribo.

Dit onderdeel behandelt de handmatig in te vullen datatypes. Op het moment dat u een handmatig in te vullen veld aanmaakt, dan kan deze worden ingevuld bij een relatie met behulp van het "Detail en bewerkscherm" bij een relatie (zie » Relaties toevoegen en bewerken, in het "relatieoverzicht per relatietype" (door het veld daar zichtbaar te maken en op het potloodje in de kolomkop te klikken) (zie » Het relatieoverzicht) en door middel van een relatieimport uit een csv bestand. Hierbij is het mogelijk alleen de waardes voor deze kolom te wijzigen!

De verschillende Handmatige datatypesTypeToelichting
Woord(en) Standaard type data voor allerlei gegevens b.v. een naam. De maximale lengte van de tekst die in dit veld kan worden opgeslagen is 250 tekens, maar u kunt dit eventueel zelf limiteren tot een kortere lengte, door middel van de eigenschap 'Maximale lengte tekst'
Tekst Datatype voor een langere uitleg. De maximale lengte in dit veld is 1000 tekens en kan over meerdere regels uitgeschreven worden.
Getal Datatype voor getallen (b.v. huisnummer). Dit kunnen gehele getallen zijn of met decimalen. De maximale precisie van een getal is 6 decimalen, de waarde kan liggen tussen -2^31 en 2^31 (ongeveer -2.000.000.000 tot 2.000.000.000)
Bedrag Datatype voor bedragen. Deze worden afgerond op 2 decimalen
Aan/uit waarde Datatype voor gegevens die ja/aan of nee/uit als waarde kunnen hebben (bijvoorbeeld 'deelnemer toernooi' of 'lid')
Opsomming Datatype voor gegevens die 1 waarde uit een vaste set met waarden kunnen aannemen. Bijvoorbeeld 'type lidmaatschap' of 'geslacht'
Meerkeuze Datatype voor gegevens die meerdere waarden uit een vaste set met waarden kunnen aannemen.
Bankrekeningnummer Datatype voor IBAN nummers. De waardes in dit veld worden gecontroleerd op juistheid.
Datum Datatype voor datums. bijvoorbeeld 'datum lidmaatschap' of 'geboortedatum'
E-mailadres Datatype voor e-mailadressen.
Bestand Datatype voor een enkel document. Hier kunt u denken aan een pasfoto of een contract. Indien u een bestand koppelt aan relatie, zal dit bestand verschijnen in het bestandsbeheer bij "/ Relatiebeheer / Gegevensvelden / Personen / *veldnaam* " met als bestandsnaam het relatienummer. Als u in deze map een bestand aanmaakt met een relatienummer, zal deze automatisch gekoppeld worden aan het desbetreffende persoon.
Map met bestanden Datatype voor meerdere documenten. Dit veld creëert een map in het bestandsbeheer in de map "/ Relatiebeheer / Gegevensvelden / Personen / *veldnaam* ". De naam van de gecreëerde map komt overeen met het relatienummer van de relatie. Alle bestanden die u in deze map plaatst wordt automatisch gekoppeld aan de relatie.