Wijziging incidenteel innen

Vandaag is er een kleine update live gegaan rondom het incidenteel innen. Hierin zijn een aantal dingen gewijzigd:

  • Conceptregelsmenu vereenvoudigd. Het menu bij conceptregels van incidenteel innen is vereenvoudigd.
    • Alle gegevens van alle boekregels zijn zichtbaar, wat een beter inzicht geeft in welke boekregels worden aangemaakt.
    • Het selecteren van relaties bij de conceptregels werkt nu op dezelfde manier als op andere plekken in Conscribo.
  • Negatieve bedragen. Het is nu mogelijk om te werken met negatieve bedragen in incidentele inningen, en deze bedragen worden ook op de facturen goed weergeven.

Verder zijn we op dit moment druk bezig met een grote versieupdate. Hierin wordt het mogelijk e-mail met bijlagen en declaraties via app en e-mail in het pakket te ontvangen, en te verwerken. Ook het versturen van e-mails wordt verbeterd (versturen aan meerdere adressen, mogelijkheid om reacties er op te ontvangen e.d.). We verwachten deze versie voor september te kunnen uitbrengen.