Website formulieren

Deze week is de laatste update van Conscribo beschikbaar geworden. Daarnaast zijn in de periode hiervoor ook al een aantal andere updates uitgevoerd. Dit is er gewijzigd: Websiteformulieren toegevoegd. Hiermee kun je op een website van Conscribo, of op je eigen website, relaties de mogelijkheid geven zichzelf in te schrijven. De inschrijving komt in de … Read more

Verandering abonnementen

Tot voor kort hebben we gewerkt met een aantal abonnementsvormen (Essential, Business, Advanced en Premium). Het verschil tussen deze vormen was niet altijd goed duidelijk. Daarom stappen we over naar een andere abonnementsstructuur. Vanaf nu kent Conscribo twee pakketten: “Conscribo” : Het volledige Conscribo pakket met alle functionaliteiten die u nodig heeft om een goede … Read more

Ledengegevens goed voorbereiden op de AVG m.b.v. CoolBI

Vanaf 25 mei wordt de nieuwe AVG wetgeving door Autoriteit Persoonsgegevens gehandhaafd met betrekking tot de opslag en verwerking van ledengegevens. De AVG zorgt onder meer voor: Versterking en uitbreiding van privacyrechten voor leden en burgers; Meer verantwoordelijkheden voor verenigingen en organisaties; Autoriteit Persoonsgegevens bevoegd om torenhoge boetes op te leggen. Conscribo heeft een kortingstarief … Read more

Bonnetjesapp voor iPhone en Android live!

Sinds vandaag is de Conscribo bonnetjesapp beschikbaar geworden! Met de bonnetjesapp maakt u op uw smartphone of tablet een foto van een bonnetje, factuur of declaratie, en stuurt deze direct door naar uw Conscribo administratie. Hier verschijnt de bon als bericht in uw berichteninbox vanwaar u deze direct wegboekt in de administratie! We geloven dat … Read more

Verenigingen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wat moet u weten over de AVG? Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe europese wet in, de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG). Het doel van deze wet is om personen meer controle over hun eigen gegevens te geven. Verenigingen houden natuurlijk ook gegevens bij van hun leden, en deze wet is dan ook zeker van … Read more

Nieuwe versie Conscribo

Het afgelopen jaar heeft u wellicht niet veel gemerkt van nieuwe ontwikkelingen in Conscribo. Dit kwam omdat er hard gewerkt is aan een grotere Conscribo update. Deze update is nu gereed en zal als alles goed gaat in de nacht van 7 op 8 november in beschikbaar worden. In deze versie hebben we ons gericht … Read more

Wijziging incidenteel innen

Vandaag is er een kleine update live gegaan rondom het incidenteel innen. Hierin zijn een aantal dingen gewijzigd: Conceptregelsmenu vereenvoudigd. Het menu bij conceptregels van incidenteel innen is vereenvoudigd. Alle gegevens van alle boekregels zijn zichtbaar, wat een beter inzicht geeft in welke boekregels worden aangemaakt. Het selecteren van relaties bij de conceptregels werkt nu … Read more

Donatie/Giften-rapportage beschikbaar!

Accepteert uw organisatie giften of donaties, waarbij de donateur aan het einde van het jaar bij de belastingdienst dit mag opgeven? dan kunt u dit hiervan nu volledig geautomatiseerd een rapport voor uw donateurs maken en als PDF bestand versturen. In deze versie kunt u : Per relatie zien welke bedragen deze met welk doel … Read more

De Conscribo Storage versie

Het komt eraan, de Conscribo storage versie. We hebben er lang aan gewerkt en behoorlijk voor geïnvesteerd, maar dan heb je ook wat! Leest u meer over wat deze nieuwe versie omhelst: https://www.conscribo.nl/nieuwe-versie-conscribo-storage/