Contributies

Contributie administratie in Conscribo

Als er uit iets blijkt dat een vereniging geen bedrijf is, is het de contributie.

Contributieadministratie:

✓ Incasso, Handmatig

✓ Incasso, factuur, e-mail, handmatig

✓ Incasso, factuur, e-mail, handmatig

Contributie

Bij Conscribo snappen we dat je volwassen en jeugdleden hebt, dat je gezinskorting hebt, mensen die per kwartaal betalen en mensen die per jaar betalen. Ook heb je wanbetalers ,deelbetalers, vooruitbetalers en donateurs.

Conscribo biedt een contributiesysteem dat zo in te richten is, dat gegevens uit de ledenadministratie worden gebruikt om automatisch contributies te berekenen, en waarmee je de inkomsten altijd op de manier die voor je vereniging het prettigst werkt kunt administreren en binnenkrijgen.

Uiteraard met uitgebreide mogelijkheden voor facturen sturen en lidgeld incasseren.

Informatie over het gebruik van contributie:

Contributie
Voorbeeld automatisch innen: Eenvoudige inning voor abonnementsgeld

Heb je vragen?

Plan een telefonisch overleg
of e-mail info at conscribo.nl