Handleiding

Handleidingen kennisbank

  /  Handleiding   /  Boekhoud principes

  Afschrijving


Zoals in het onderdeel inventaris al uitgelegd, heeft iets wat op de inventaris staat waarde, alleen is de waarde niet uitgedrukt in geld, maar in goederen. In een ideale wereld zouden goederen in de inventaris weer kunnen worden ingeruild voor het zelfde bedrag.

In veel gevallen verliezen goederen op de inventaris waarde door gebruik, of ouderdom. Deze waardevermindering wordt afschrijving genoemd.

Afschrijving zorgt er dus voor dat de goederen minder waard zijn en kost dus geld. Deze kosten komen dus ook op de resultatenrekening.

De te volgen strategie om dit in de boekhouding te verwerken is eenvoudig: Schat in na hoeveel jaar de goederen verkocht/weggedaan worden, en hoeveel ze dan nog waard zijn. Deel de totaal geschatte waardevermindering door het aantal jaren en schrijf elk jaar dit bedrag af. Overigens vereist de balastingdienst dat u bepaalde goederen over een termijn van minimaal 3 of 5 jaar bewaart.

Een voorbeeld:
U koopt een computer voor 700 euro. u schat dat de computer na 3 jaar nog 100 euro waard is, u schrijft over de 3 jaar dus 600 euro af (aankoopwaarde - verkoopwaarde). Nu verdeelt u de kosten van de afschrijving over de 3 jaar (600/3 = 200 euro per jaar)

In het voorbeeld » Verkoop van inventaris ziet u een voorbeeld van hoe afschrijving geboekt wordt.