Handleiding

Handleidingen kennisbank

  /  Handleiding   /  Boekhoud principes

  De Inventaris


De inventaris is een opsomming van de waarde van alle goederen en investeringen die in een organisatie aanwezig zijn maar niet in de vorm van liquide middelen(geld). Voorbeelden zijn computers, meubilair, een auto of voorraden zoals t-shirts, of flessen wijn.

Kortom, Alles wat bij het opheffen van de organisatie nog verkocht kan worden hoort thuis op de inventaris.

Dit betekent niet dat deze rekening continu veranderd bij elke aankoop. Meestal wordt alleen op de inventaris geboekt bij een grote aankoop. Daarnaast worden er periodiek (meestal bij de afsluiting van een boekjaar) afschrijvingen geboekt. Een afschrijving is een administratieve boeking die de waardeverandering van de inventaris doorbelast aan een winst-/verliesrekening.
Op de inventaris staan dan ook doorgaans dingen, die meerdere boekjaren meegaan.

Het doel van de inventaris is om grote aankopen/investering te kunnen representeren in de waarde van de organisatie. Ook maakt een inventaris het mogelijk om de kosten voor een grote investering te spreiden over meerdere boekingsperiodes. Op deze manier hoeft u niet alle kosten voor een investering in 1 keer als verlies te rekenen. De belastingdienst vereist ook van u, dat u grotere aankopen niet volledig in 1 boekingsperiode als kostenpost opvoert, maar deze in meerdere jaren afschrijft.

In de boekingsvoorbeelden is een voorbeeld van hoe inventaris geboekt wordt » Inventaris boekingen

Verder lezen: » Afschrijving