Handleiding

Handleidingen kennisbank

  /  Handleiding   /  Conscribo boekhouding   /  Financieel gebruik   /  Inningen (Lidmaatschappen / Contributie / Inschrijvingen)   /  Voorbeelden

  Hoeveel maanden contributie te innen het eerste jaar dat iemand lid wordt


Het eerste jaar hoeft een lid slechts een gedeelte van het lidmaatschap te betalen. Als u weet hoeveel maanden het lid hoeft te betalen kunt u een (berekenings)veld maken die het contributiebedrag voor ieder lid uitrekent met de formule:

({nr_maanden_lidmaatschap} / 12) x {contributiebedrag}

We gaan er in dit voorbeeld vanuit dat u een veld "startdatum lidmaatschap" heeft, en dat u jaarlijks lidmaatschap int.

Ook gaan we er van uit om het wat ingewikkelder te maken dat uw lidmaatschapsjaar in september begint. Leden die in september lid worden betalen 11 maanden, in oktober lid worden betalen 10 maanden, leden die in augustus lid worden betalen niets tot september.

Velden aanmaken gaat altijd door via het menu "Instellingen" op "Gegevens bij .. " te klikken. en vervolgens op de knop "Veld toevoegen".

We maken allereerst een veld "lidmaand" aan gebaseerd op de datum van het lidmaatschap:

lidmaand berekenen


Hierna maken we een veld "aantal maanden tot september" aan ("aantal mnd sept"):

Aantal maanden tot september


(Vul dit veld aan voor alle maanden).

(Intermezzo, Geavanceerd Het is overigens eventueel ook mogelijk met een veld van het type berekening om dit hetzelfde te bereiken met behulp van "modulo" rekenen. U zou dan in dit geval de formule "((12 + 8) - {lidmaand}) % 12" gebruiken ("%" staat voor modulo in Conscribo, u telt 12 extra om geen negatieve getallen aan de modulo te geven. b.v. januari : (12 + 8) - 1) % 12 = 19 % 12 = 7
)

Nu hebben we voor elk lid het aantal maanden te betalen tot september. Nu willen we deze waarde natuurlijk alleen gebruiken voor relaties die het eerste jaar lid zijn.

daarom voegen we nog een veld toe: "aantal jaar lid":

Aantal jaar lid


En combineren we de twee, door "als het lid een jaar of langer lid is, 12 maanden te rekenen, anders het aantal maanden":

Aantal maanden te innen


Alternatieven
Alhoewel deze methode werkt, is deze natuurlijk niet erg elegant. Wat vaak gebeurt is nieuwe leden in een aparte inning plaatsen voor nieuwe leden.