Voorbeeld: Gezinskorting verrekenen in de contributieinning


In dit onderdeel wordt behandeld hoe u in Conscribo gezinskortingen kunt verwerken. Als voorbereiding op dit onderdeel is het belangrijk dat u tenminste een relatietype 'persoon' en een relatietype 'gezin' heeft, met een verbinding 'Gezinsleden' tussen de twee relatietypes. U leest hier meer over in het onderdeel » Verbindingen tussen relaties maken

In dit voorbeeld gebruiken we de bestaande aangemaakt automatische inning uit het onderdeel » Voorbeeld automatisch innen: Eenvoudige inning voor abonnementsgeld. Het is verstandig eerst dit onderdeel door te lezen om een goed beeld te krijgen van hoe de automatische inningen werken.

Gezinskorting wordt in dit voorbeeld geïnd als extra kortingsregel in de inning en ziet er als volgt uit:


Aantal gezinsledenKorting
Gezinnen met 3 gezinsleden 5 euro p.p.
Gezinnen met 4 gezinsleden 7,5 euro p.p.
Gezinnen met 5 of meer gezinsleden 10 euro p.p.


Er wordt in dit voorbeeld per lid een bedrag geïnd, ongeacht of deze in een gezin zit of niet. Er wordt alleen een kortingsbedrag verrekend bij gezinsleden.

Wat we gaan doen is als volgt:
1: We maken een gezin met 4 gezinsleden aan om straks te kunnen testen
2: We maken in het relatiebeheer de velden: "Aantal gezinsleden" en daarna "Gezinskortingbedrag" aan om Conscribo de korting automatisch te berekenen.
3: We controleren of dit werkt
4: We passen de automatische inning aan zodat de korting wordt meegerekend.

Een gezin met 4 gezinsleden aanmaken


Als voorbereiding van dit voorbeeld hebben we al 4 personen aangemaakt met dezelfde achternaam. De familie "Maertens". We gaan nu een gezin aanmaken.

Klik in het menu "Relatiebeheer" > "Acties" op 'Nieuwe relatie'. Ga hier naar het tabblad "Gezin":

Een gezin toevoegen


Dit scherm kan er bij u anders uitzien. Wat belangrijk is, is dat u een "achternaam" kunt invullen (1), en bij verbindingen de "gezinsleden"(2). In dit voorbeeld gebruiken we voor de eenvoud de andere gegevens die u bij een gezin kunt bijhouden, niet.

We vullen bij achternaam "Maertens" in en kiezen bij "Gezinsleden" (2) de gezinsleden. Extra leden toevoegen gaat door op het plus knopje te klikken (3).
In ons voorbeeld worden dit de gezinsleden:

De gezinsleden


U kunt eventueel ook het gezin invullen bij de gegevens van een persoon. Bij de details van de persoon "Jan Maertens" vullen we na het gezin te hebben aangemaakt bij gezin dan het gezin in:

Een gezinslid


Velden aanmaken in het relatiebeheer


We willen graag dat Conscribo automatisch de kortingsbedragen berekent bij de leden. Daarom kunnen we gegevensvelden aanmaken bij leden die automatisch door Conscribo worden bijgehouden.
Allereerst maken we bij het gezin een veld
personen een veld aan waarin wordt getoond hoeveel gezinsleden er in het gezin zitten waarvan de persoon lid is.

Dit doen we door in het menu "Relatiebeheer" > "Beheer" op "Gegevens bij Personen" te klikken. Hierna klikken we op "Veld toevoegen".
Dit scherm wordt als volgt ingevuld:

Het veld aantal gezinsleden


We kiezen als veldnaam "Aantal gezinsleden" (1), en veranderen de waardebepaling naar "Bewerking op een verbinding"(2). We gebruiken de gezinsverbinding(3) en kiezen als "Bewerking" "Veldwaarde overnemen" (4).
Deze functie zorgt ervoor dat een gegeven dat bij het gezin staat ook bij de persoon wordt geregistreerd. We kiezen bij te kopiëren veld "Aantal gezinsleden" (5) (Een veld wat automatisch door Conscribo is toegevoegd bij het aanmaken van de verbinding")
Nu klikken we op opslaan(6).

Het tweede veld wat we aanmaken bepaalt de hoogte van de gezinskorting per lid. We klikken opnieuw op "Veld toevoegen" bij het relatietype "Persoon".
Nu vullen we het scherm als volgt in:

Het veld Gezinskortingbedrag


Dit keer kiezen we bij de "Waardebepaling" "Bewerking op ander veld" (1), en als bewerking "Als.. Dan.."(2) Dit zorgt er voor dat Conscribo de waarde van het veld bepaalt aan de hand van de regels die we eronder invullen.
Eerst kiezen we bij "Veldtype resultaat" "Numeriek veld" (3) omdat we straks dit veld in de automatische inning willen gebruiken.
Het te bevragen veld is "Aantal gezinsleden" (4).

Nu maken we de regels aan zoals we die hebben bedacht(5). U kunt hier natuurlijk uw eigen regels invullen. Bedenk dat Conscribo de regels van boven naar onder doorleest en de eerst geldige waarde kiest. U kunt regels toevoegen door op de plus knop te klikken (6).

Sla het veld op.

Controle van de inrichting

Nu we de twee velden hebben aangemaakt kunnen we controleren of de velden hun werk goed doen. Daarvoor gaan we bijvoorbeeld naar de details van het lid "Lieke Maertens". Hier zien we onder aan de pagina op het tabblad "Samengestelde en berekende velden":

Controle van de werking van de velden


Perfect! Bij het aantal gezinsleden staat 4 (1), en de waarde van het veld "gezinskortingbedrag" is 7,5 (2)

We kunnen alle gegevens ook controleren door in het relatieoverzicht de gegevens zichtbaar te maken, Klik daarvoor op in het menu "Relatiebeheer" > "Overzicht per relatietype" op "Personen", klik vervolgens rechtsboven in het overzicht op de knop "Weergaveinstellingen" (het sleutel en schroevendraaierplaatje), en selecteer de twee velden ook.
U ziet na het opslaan een overzicht als dit:

Controle van de werking van de velden 2


Zoals u ziet heeft de familie Maertens een gezinskorting van 7,5 euro. Familie van den Boomen heeft maar twee gezinsleden en krijgt geen korting.

Aanpassen van de inning om deze korting te verwerken


We gaan naar de automatische inning zoals aangemaakt in het eenvoudige voorbeeld uit het onderdeel » Voorbeeld automatisch innen: Eenvoudige inning voor abonnementsgeld.

Klik in het menu "Financiën" > "Boekingen" op "Automatisch innen" en open de lidmaatschapsinning. We gaan naar het tabblad "Boeking". Dit was als volgt ingericht:

Boeking aanpassen in automatische inning


Hier vinken we (als dat in uw inning niet al gebeurt is) "Variabel bedrag" (1) aan, zodat we per lid een ander bedrag kunnen innen.
De korting wordt apart geïnd zodat we deze eventueel ook op de facturen kunnen vermelden. Hiervoor voegen we een inningsregel toe (2), en vullen deze als volgt in:

Boeking aanpassen in automatische inning


Op het moment dat u het Variabele bedrag van de tweede regel invult (1) verschijnt het venster "Gegevensvelden invoegen". Kies hier het door ons aangemaakte veld "gezinskortingbedrag" (2) (Als dit niet onder het "Tabblad algemeen staat, vindt u deze onder het tabblad "Personen")
Omdat dit een kortingsbedrag is, willen we het bedrag negatief innen. we vullen in "0 - " voor het ingevoegde {gezinskortingbedrag}. Hier komt dus bijvoorbeeld bij een gezinslid van fam. Maertens te staan : "0 - 7,5" = -7,5 .
Als er 0 euro uit de berekening komt, negeert Conscribo de hele inningsregel, dus als de gezinskorting niet van toepassing is heeft u daar ook geen last van.

Sla de boekingsdefinitie op. Als we nu in de inning Boekingen aanmaken, zal de gezinskorting automatisch worden verrekend!