Handleiding

Handleidingen kennisbank

  /  Handleiding   /  Conscribo boekhouding   /  Financieel gebruik   /  Inningen (Lidmaatschappen / Contributie / Inschrijvingen)   /  Voorbeelden

  Voorbeeld: Verschillende lidmaatschappen innen


In veel verenigingen is er meer dan 1 lidmaatschap beschikbaar. Om niet voor elk soort lidmaatschap een aparte inning te hoeven aanmaken kunt u Conscribo automatisch het contributiebedrag laten berekenen aan de hand van een veld "Soort lidmaatschap"

Wat we gaan doen is een "Soort lidmaatschap" veld aanmaken bij een persoon, en aan elk soort lidmaatschap een lidmaatschapsbedrag koppelen.

In dit voorbeeld gebruiken we de bestaande aangemaakt automatische inning uit het onderdeel » Voorbeeld herhalende verzamelinkomsten: Eenvoudige verzamelinkomst voor abonnementsgeld. Het is verstandig eerst dit onderdeel door te lezen om een goed beeld te krijgen van hoe de automatische inningen werken.

We hebben de volgende soorten lidmaatschap:
Soort lidmaatschapBedrag
Jaarlid 50 euro
Begunstiger 15 euro
Vast lid 35 euro


Wat we gaan doen:
  1. Een keuzeveld "Soort lidmaatschap" aanmaken bij een persoon zodat deze gebruikt kan worden om het contributiebedrag te bepalen.
  2. Een automatisch veld "Contributiebedrag" aanmaken welke automatisch het juiste contributiebedrag kiest.
  3. Controle of de aangemaakte velden werken
  4. De inning aanpassen zodat dit Contributiebedrag wordt geïnd.

Het veld "Soort lidmaatschap" aanmaken

Dit doen we door te gaan naar het menu Instellingen > Gegevens bij Personen en een veld toe te voegen.
Dit scherm wordt als volgt ingevuld:

Het veld soort lidmaatschap toevoegen


We kiezen als veldnaam "Soort lidmaatschap" (1) en kiezen bij "Datatype" "Opsomming" (2). Nu vullen we de hierboven omschreven soorten lidmaatschap in (3).

Het veld "Contributiebedrag" aanmaken

Wederom klikken we op "Veld toevoegen". Ditmaal vullen we het scherm als volgt in:

Het veld contributiebedrag toevoegen


Dit keer gebruiken we als waardebepaling "Bewerking op ander veld" (1), en kiezen we als bewerking "Als ..dan .."(2). Dit zorgt er voor dat Conscribo de waarde van het veld bepaalt aan de hand van de regels die we eronder invullen.
Eerst kiezen we bij "Veldtype resultaat" "Bedrag" (3) omdat we straks dit veld in de » Herhalende verzamelinkomsten willen gebruiken.
Het te bevragen veld is het net aangemaakte "Soort lidmaatschap".(4)

Nu maken we 3 regels aan welke als het ware het juiste contributiebedrag "selecteert". We kiezen op de bovenste regel "Als soort lidmaatschap gelijk is aan Jaarlid" (5), en kiezen als resultaat het contributiebedrag (6).
We herhalen dit voor de andere lidmaatschappen.

Bij de "Anders" vullen we 0 in.

Optioneel: Combineren met andere voorbeelden

U kunt in het resultaatveld ook aangeven dat een ander veld dient te worden ingevuld. Als u bijvoorbeeld dit voorbeeld wilt combineren met het voorbeeld » Leeftijdscategorieën en contributie dan maakt u bij soort lidmaatschap een verzamellidmaatschap aan (b.v. "Normaal lid"), en kiest u hier het "Contributiebedrag" veld wat als resultaat uit dat voorbeeld kwam. Conscribo "kiest" dan het op leeftijd gebaseerde lidmaatschapsbedrag als het soort lidmaatschap "Normaal lid" is!

De inning aanpassen


We gaan naar de » Herhalende verzamelinkomsten zoals aangemaakt in het eenvoudige voorbeeld uit het onderdeel » Voorbeeld herhalende verzamelinkomsten: Eenvoudige verzamelinkomst voor abonnementsgeld. We passen de boekingdefinitie aan:

Boeking aanpassen in automatische inning


Hier vinken we "Variabel bedrag" (1) aan, zodat we per lid een ander bedrag kunnen innen.
Op het moment dat u het Variabele bedrag van de regel invult (2) verschijnt het venster "Gegevensvelden invoegen". Kies hier het door ons aangemaakte veld "Contributiebedrag" (2) (Als dit niet onder het "Tabblad algemeen staat, vindt u deze onder het tabblad "Personen")