Ledenoverzichten maken

Extra informatie

Conscribo

Ledenoverzichten maken

Uw lijst met leden kunt u op diverse locaties in Conscribo gebruiken om overzichten in te maken.

Als u naar de details gaat van een relatietype, krijgt u een lijst te zien van alle relaties die bij dat relatietype horen. U kunt u dit overzicht aanpassen met een filter (2), aangeven welke velden u zichtbaar wilt hebben (1) en uiteindelijk ook exporteren naar Excel door op het Excel icoontje rechtsboven in het scherm te klikken.

Als u de zichtbare velden wilt aanpassen, gaat u daarvoor naar de weergave instellingen. Hierin geeft u aan hoeveel relaties er per pagina zichtbaar mogen zijn, welke velden zichtbaar zijn, in welke volgorde deze velden weergeven worden en of een specifiek veld gebruikt mag worden bij de filters.

Op verschillende plekken in het relatiebeheer en in de financiële administratie is het mogelijk om relaties te selecteren met de Conscribo relatie selectie. Het idee achter de selectie is dat u aan de hand van 1 of meerdere voorwaarden die u stelt relaties in het relatiebeheer selecteert.

U klikt op ‘Selecteer..’ in de kolom veldnaam om een veld bij een relatie in de voorwaarde op te nemen. U ziet nu de “Veldselectie”. Hoe de veldselectie er uit ziet verschilt per waar deze gebruikt wordt, en per administratie.