Wijziging gebruikte datum bij inlezen van het CAMT 052/053 formaat!

Bij het inlezen van bankafschriften gebruikt Conscribo al jaar en dag de boekdatum bij een bij of afschrijving, om in Conscribo de boekdatum te bepalen.
De boekdatum in een afschrift bepaalt wanneer een transactie is uitgevoerd en is daarmee de werkelijke datum dat een af en bijschrijving bij uw organisatie is gedaan.
Op uw bankafschrift (in ieder geval bij de Rabobank en de ING) wordt echter een andere datum gehanteerd, de valutadatum. De Valutadatum is de datum vanaf wanneer de bank rente geeft of heft van de transactie.
Dit is interessant voor de bank omdat deze bijvoorbeeld bij gestorneerde incasso’s geen rente hoeft uit te keren over storneringen (hierbij is de valutadatum gelijk aan de incassodatum, ook als er pas later wordt gestorneerd), en bij bijschrijvingen naar een spaarrekening in het weekend, pas in de week erna rente hoeft beginnen uit te betalen.

Als u in Conscribo een saldocontrole uitvoert door de journaaltransacties naast het bankafschrift te leggen, zorgt dit er voor dat de volgorde niet altijd overeen komt.
Omdat we deze controleerbaarheid belangrijk vinden, hebben we daarom besloten per april 2018 ook in Conscribo de valutadatum te hanteren.
Vanaf april lopen de transacties dus gelijk aan het bankafschrift.