Verandering abonnementen

Tot voor kort hebben we gewerkt met een aantal abonnementsvormen (Essential, Business, Advanced en Premium). Het verschil tussen deze vormen was niet altijd goed duidelijk. Daarom stappen we over naar een andere abonnementsstructuur. Vanaf nu kent Conscribo twee pakketten:

Conscribo” : Het volledige Conscribo pakket met alle functionaliteiten die u nodig heeft om een goede administratie op te zetten. Dit pakket kan eventueel uitgebreid worden met een “Volume module” voor verenigingen met meer dan 600 leden of voor verenigingen die meer ruimte nodig hebben dan gemiddeld.

Conscribo Lite” Het Conscribo pakket voor kleine verenigingen die een degelijke administratie willen voeren. Conscribo Lite bevat een financiële en een ledenadministratie, maar geen facturatie, BTW en e-mailmogelijkheden.

Onze klanten hebben een brief ontvangen met wat deze wijziging voor hun inhoud. Samenvattend komt dit op het volgende neer:

Conscribo Essential wordt Conscribo Lite.

Conscribo Business, Conscribo Essential Kerken, Conscribo Advanced wordt Conscribo.

Conscribo Premium wordt Conscribo met geactiveerde Volume module.

De nieuwe producten hebben een ander tarief dan de oude producten. Op het moment dat u voor 1 januari 2019 een abonnement afsluit krijgt u het eerste jaar korting. Zie voor meer informatie hierover de productpagina