Handleiding

Handleidingen kennisbank

  /  Handleiding   /  Conscribo ledenadministratie / Relatiebeheer   /  Inrichten

  Verbindingen tussen relaties maken


Verbindingen maken tussen relaties

De kracht van het aanmaken van relatietypes zit in de verbinding die tussen meerdere relatietypes kan worden gemaakt.

Voorbeelden van verbindingen tussen relatietypes zijn bijvoorbeeld:

 • De verbinding "Gezinslid" tussen 1 of meerdere "personen" en een "gezin"
  Met als doel korting te geven als meer dan x personen van een gezin lid zijn.

 • De verbinding "Contactpersoon" tussen een "personen" en een "organisatie"
  Om bijvoorbeeld meerdere e-mailadressen bij een organisatie op te slaan

 • De verbinding "Gehuurde instrumenten" tussen "personen" en "instrumenten"
  Met als doel te weten wie welk instrument heeft gehuurd en daar het bijbehorende extra contributie mee uit te rekenen.

 • De verbinding "Gehuurde plaatsen" tussen "personen" en "volkstuinen"
  Ook met als doel contributie te heffen aan de hand van eigenschappen van de gehuurde volkstuin(en)


Het aanmaken van een verbinding tussen relaties doet u als volgt:

In het menu "Instellingen" klikt u op "Gegevens bij personen" (of een ander relatietype)

Klik onder aan de pagina op de knop "Een verbinding toevoegen". De volgende pagina verschijnt:

Verbinding aanmaken


Het is bij een verbinding belangrijk na te denken over hoe de verbinding werkt. Bijvoorbeeld: 1 gezin kan meerdere gezinsleden hebben. Een gezinslid kan maar in 1 gezin zitten.
De keuze van het soort verbinding bepaalt hoe Conscribo met de verbinding omgaat. Op het moment dat u bijvoorbeeld de eerste optie kiest (ongelijkwaardige verbinding tussen 2 relaties), kan elke relatie 1 verbinding hebben, welke elkaar niet mogen overlappen. Dus b.v. Jan mag met Piet zijn verbonden, maar vervolgens is het niet toegestaan om ook Klaas aan Jan te verbinden.

Let op: Maak een relatietype altijd aan bij het relatietype het "hoogst in rang" of "waar er het minste van zijn". Bij de gezinslid vebinding maakt u de vebinding vanuit het relatietype gezin aan, bij contactpersonen vanuit het bedrijf, bij instrumentverhuur vanuit de persoon, enzovoorts. U merkt aan de benamingen die
Conscribo aan de verbindingen heeft gegeven of de verbinding werkt zoals u in gedachten had.

Ook kan er bij de verbinding "gezinsleden" bij het gezin bijvoorbeeld gegegevens bij het gezin geteld worden. U kunt na het aanmaken bijvoorbeeld het aantal verbonden leden tellen, maar ook b.v. de gemiddelde leeftijd, of met de juiste velden bij een persoon: het aantal gezinsleden ouder dan 18.

Controleer na het aanmaken van de verbinding bij de details van een relatie of de verbinding is zoals u deze heeft bedacht. Zo niet, verwijderd u eenvoudig de verbinding en maakt u deze opnieuw aan.

De benaming
(2)
Let goed op welke namen u geeft. Dit is niet altijd eenvoudig, maar als u goed weet wat u met de verbinding wilt bereiken meestal mogelijk goed in te vullen. Conscribo gebruikt de gekozen benamingen op diverse plekken.

Betrokken relatietypes
(3)
Als laatste kunt u betrokken relatietypes opgeven. U dient tenminste 1 relatietype aan beide kanten van de verbinding te selecteren.
U kunt ook verbindingen tussen dezelfde relatietypes aanmaken, alhoewel dit minder vaak voorkomt. Een voorbeeld van zo'n verbinding is bijvoorbeeld de verbinding "begeleider van" tussen twee personen.

Na het aanmaken van de verbinding kunt u dingen met de verbinding gaan doen. Vaak maakt u gegevensvelden aan gebaseerd op de verbinding. Zie hiervoor het onderdeel » Bewerking op een verbinding (kopieren, opsommen, gemiddelde, ... ) en voor een voorbeeld van het gebruik in b.v. contributie-inning : » Voorbeeld: Gezinskorting verrekenen in de contributieinning