Werken met BTW

Extra informatie

Conscribo

Penningmeestercursus

Werken met BTW

Als vereniging of stichting kan het zijn dat je BTW plichtig bent en dat je omzetbelasting moet betalen over je inkomsten en uitgaven. In Conscribo kan je dan BTW instellen om diverse berekeningen door Conscribo te laten uitvoeren.

Op het moment dat u gebruik maakt van het reguliere ‘Conscribo Pakket‘ kunt u uw BTW administratie en aangifte beheren in uw boekhoudpakket. Met een ‘Conscribo Lite‘ pakket is dit niet mogelijk.

Om een BTW administratie aan te maken logt u in als een gebruiker met beheerdersrechten. Via het menu kiest u “Instellingen > Financiële instellingen”. Hier vindt u het tabblad ‘BTW‘ waar u de BTW administratie kan instellen.

Bij de BTW instellingen kunt u diverse instellingen vastleggen. Als u namelijk onder de kleine ondernemersregeling valt, dan kunt u dat hier instellen. Conscribo houdt hier dan automatisch rekening mee. Daarnaast zijn er diverse BTW tarieven die Conscribo kan hanteren. De standaard tarieven van 21%, 6% en 0% zijn altijd beschikbaar en heeft u zelf de mogelijkheid om een eigen tarief toe te voegen.

Bij het inrichten van uw BTW administratie worden er automatisch een aantal BTW tarieven in uw administratie toegevoegd. Deze ‘standaardtarieven’ komen terug in uw aangifte. In sommige gevallen kan het voorkomen dat u nog een ander tarief mag hanteren, zoals bijvoorbeeld bij Kantineopbrengsten. U kunt deze dan toevoegen met behulp van de knop ‘BTW Tarief toevoegen’.

U kunt bij uw boekingen BTW tarieven voor boekingregels op winst-/verliesrekeningen ingeven. Aan het eind van de boekregel verschijnt dan een kolom voor het BTW tarief. Als daar een tarief is ingevuld wordt er ruimte in het transactiescherm toegevoegd waarin wordt getoond hoeveel BTW er te vorderen of af te dragen is. Ook bij facturen, producten en de inningen kan een BTW bedrag toegevoegd worden.

Conscribo kan aan de hand van alle boekingen met een toegevoegd BTW tarief de omzetbelasting voor u genereren. Per periode van aangifte ziet u de status van de aangifte in uw administratie. Als u de details van de gewenste periode geeft, dan genereert Conscribo het overzicht van de omzetbelasting voor die periode. Als dit in orde is, dan kunt u de cijfers doorgeven aan de belastingdienst en onderaan het scherm klikken op administratiebijwerken. Dan wordt er een debiteur/crediteur aangemaakt dat u vervolgens van de belastingdienst ontvangt of naar de belastingdienst dient over te maken. Als dat bedrag dan wordt verwerkt aan de hand van bankafschrift inlezen, kunt u dat vervolgens aan deze debiteur/crediteur koppelen.

Voorbeelden van tarieven