Handleiding

Handleidingen kennisbank

  /  Handleiding   /  Conscribo algemeen   /  Inrichting en beheer

  Betaalpagina met koppeling voor iDeal


Op het moment dat u een factuur hebt aangemaakt, zou het prettig zijn als uw lid de factuur kan voldoen aan de hand van een iDeal transactie. Binnen Conscribo is het mogelijk om een publieke betaalpagina te delen met uw leden, waarbij zij dan via iDeal de transactie kunnen voldoen.

Dit kan, doormiddel van een koppeling met diverse betaalproviders. Op dit moment is Mollie de enige betaalprovider waar we een koppeling mee hebben, maar andere providers kunnen worden aangesloten. Heeft u een wens voor een specifieke provider, dan horen we die graag.

Instellingen


betaalprovider_instellingen.png


Om gebruik te maken van de betaalpagina’s, dient u deze te activeren bij de » Facturatie inrichten (algemene instellingen) (1). Daarnaast is het mogelijk om standaard, voor elke factuur een publieke pagina te genereren (2). Op het moment dat er automatisch een publieke pagina aangemaakt wordt, zal bij het aanmaken van facturen vanuit b.v. de Automatische en Incidentele inning een pagina aangemaakt worden. Bij het aanmaken van een losse factuur staat dit vinkje dan automatisch aan. Op het moment dat u een factuur e-mailt, kunt u een betaallink toevoegen. Deze zal altijd gegenereerd worden als deze nog niet bestaat.

Instellingen voor betaalproviders


U kunt een verbinding maken met een betaalprovider via het menu Instellingen, Betaalprovider. Let hierbij op dat het alleen mogelijk is om met slechts één provider tegelijk een connectie te maken.

Connectie met Mollie


Op het moment dat u Mollie heeft geselecteerd als betaalprovider, komt het volgende in beeld:

betaalprovider_mollieintro.png


Op het moment dat u nog geen Mollie account heeft, kunt u via de knop ‘Mollie account aanmaken’ (1) of via deze link: Registreer bij Mollie een account aanmaken bij Mollie. Als het account gereed is, kunt u op knop 'Maak een verbinding' (2) klikken om een verbinding in stand te brengen.

betaalprovider_mollie_connect.png


Na het inloggen wordt door Mollie gevraagd welke toestemmingen Conscribo bij Mollie in uw account krijgt. Wij vragen toestemmingen om betalingen aan te maken bij Mollie zodat mensen kunnen betalen via Mollie, betalingen inzien zodat we deze automatisch kunnen verwerken en de uitbetalingen uitlezen zodat we de uitbetalingen van Mollie kunnen verwerken en als debiteur klaar kunnen zetten in uw administratie.

betaalprovider_mollie_connect_akkoord.png


Op het moment dat ons de toestemming is verleend om namens uw organisatie via Mollie transacties aan te maken en in te lezen, kunt u de instellingen afmaken. Het volgende kan worden ingesteld:

 1. De taal van de betaalpagina van Mollie
 2. Als wij een uitbetaling van Mollie ontvangen, kunnen we daar een relatie aan koppelen. Op deze manier is de debiteur makkelijker terug te vinden bij het verwerken van de afschriften en zelfs automatisch te verwerken.
 3. Het rekeningschema dient ingericht te worden om transacties van Mollie te kunnen verwerken in de administratie. Indien u daar nog geen rekeningen voor heeft, kunt u Conscribo de opdracht geven daar zelf rekeningen voor aan te maken. Conscribo houdt rekening met bestaande rekeningen in uw schema. U kunt deze rekeningen later nog aanpassen.
 4. Tussenrekening voor betalingen: Als een betaling wordt ontvangen, wordt de factuur in de administratie afgehandeld en tijdelijk weggezet op de tussenrekening, totdat er een uitbetaling met Mollie heeft plaatsgevonden.
 5. Te ontvangen van Mollie: Op het moment dat wij een uitbetaling van Mollie hebben verwerkt, zullen we de debiteur hier plaatsen, zodat deze later met een ontvangen betaling te verwerken is.
 6. Terugbetalingenrekening: Wanneer u via Mollie aan heeft gegeven dat een betaling terugbetaald dient te worden, dan zal Conscribo de terugbetaling op deze rekening boeken.
 7. Transactiekosten: Mollie rekent transactiekosten voor alle transacties die via Mollie worden gedaan. Deze transactiekosten worden hier genoteerd.
 8. Uitzonderingenrekening: Op het moment dat Conscribo een transactie van Mollie ontvangt, van een factuur die niet meer bestaat, of indien er afrondingen worden gedaan door Mollie, dan zal deze op deze rekening geboekt worden.

 9. betaalprovider_mollie_allesakkoord.png


  Als alles is ingesteld, zal Conscribo aangeven dat gewerkt kan worden met de betalingen via Mollie.

  Betaalpagina van een factuur


  We nemen deze factuur als voorbeeld.

  betaalprovider_voorbeeldfactuur.png


  Zie bij (1) dat er een factuurpagina gegenereerd wordt. Als de factuur aangemaakt is, is er een directe link te vinden bij de details van de pagina.

  betaalprovider_voorbeeldfactuur_url.png


  Deze link is ook per e-mail mee te sturen door bij het opstellen van de mail het element "Conscribo betaalpagina" toe te voegen.

  betaalprovider_voorbeeldfactuur_mailen.png


  Door op 'Gegeven invoegen' (1) te klikken kunt u zo’n element toevoegen. Door op "Conscribo Betaalpagina" (2) te klikken verschijnt het element {conscribo_betaal_pagina} (3). Als een betaalpagina op dit moment nog niet bestaat, zal deze gegenereerd worden. Op het moment dat een debiteur op de link in de e-mail klikt komt deze op de factuurpagina van uw administratie.

  De opmaak van deze pagina is bepaald door de instellingen in het menu "Instellingen", "Uw organisatie".

  betaalprovider_betaalpagina.png


  Op deze pagina wordt samengevat hoe de factuur eruit ziet en wat er betaald moet worden. Door op de knop te drukken ‘Betaal via iDeal’ (1) wordt uw lid doorgestuurd naar de pagina van uw betaalprovider om te betalen.

  betaalprovider_betaalpagina_extra_betaling.png


  Op het moment dat er al een deel van de betaling heeft plaatsgevonden, of mogelijk is er iets gecrediteerd, zal ook dit op de pagina zichtbaar worden. Aan de betaalprovider wordt altijd enkel het openstaande bedrag doorgegeven.

  Betaling voldaan


  Op het moment dat de betaling is betaald via iDeal komt als voorbeeld de volgende boeking in uw administratie.

  betaalprovider_transactieontvangen.png


  Extra transacties via de connectie


  Er zijn meerdere transacties die Conscribo automatisch maakt in de administratie. Zie de handleiding » Transactie die verlopen via de Mollie connectie voor informatie hierover.

  Betaalstatus zichtbaar op de betaalpagina


  Ook uw lid zal de betaling zien op de betaalpagina. Het openstaande bedrag zal dan op € 0,00 staan met als status voldaan, net als in de administratie.

  betaalprovider_betaalpagina_status.png