Debiteuren / Crediteuren

Extra informatie

Conscribo

Ondersteuningsonderwerpen

Penningmeestercursus

Debiteuren / Crediteuren

Soms dienen boekingen verwerkt te worden die bij een ander boekjaar thuishoren, of tijdelijk op een aparte rekening te worden geboekt om makkelijk bij te houden wat je nog moet ontvangen of betalen. Dan wordt er gebruik gemaakt van debiteuren en crediteuren.

Debiteuren
Dit zijn alle betalingen die de vereniging nog moet gaan ontvangen. Soms wordt dit “nog te ontvangen” (NTO) genoemd. Dit kunnen ook boekjaar overschrijdende boekingen zijn.

Crediteuren
Dit zijn alle betalingen die de vereniging nog moet gaan betalen. Soms wordt dit “nog te betalen” (NTB) genoemd. Dit kan ook boekjaar overschrijdende boekingen zijn.

Een debiteur of crediteur wordt aangemaakt op het moment dat er een boekregel bestaat die in het rekeningschema is bestempelt als debiteuren/crediteuren rekening. Conscribo kan daarbij helpen door gebruik te maken van de links ‘Te ontvangen inkomst’ of ‘Te betalen uitgave’. Na het aangeven van de inkomsten of uitgavenregels, zal Conscribo zelf een debiteurenrekening eraan toevoegen. Deze is eventueel nog handmatig aan te passen via de uitgebreide weergave van de boeking.

Te betalen uitgave

Het verwerken wordt gedaan door er een betaling aan te koppelen. Dat gaat het makkelijkst via bankafschrift inlezen. Gebruik dan het eerste tabblad ‘Aan te ontvangen inkomst/te betalen uitgave koppelen’. Dan kan je zoeken naar de debiteur/crediteur en kan je deze kiezen om de koppeling plaats te laten vinden. Dat kan ook gebeuren voor meerdere debiteuren en crediteuren. Het scherm: Uitgave betaald, zoeken
Het aanmaken van meerdere debiteuren/crediteuren tegelijk gaat eenvoudig via automatisch of incidenteel innen. Zie andere onderdelen in onze uitleg hoe dit werkt:

Het kan gebeuren dat een debiteur of crediteur geboekt is op een resultaten rekening en dat achteraf blijkt dat deze aan een debiteur/crediteur gekoppeld had moeten worden. Dat kan achteraf nog steeds plaatsvinden via deze stappen:

  1. Zorg ervoor dat de resultatenrekening waar de betaling niet op geboekt had moeten worden veranderd wordt naar de debiteuren/crediteuren rekening van de debiteur/crediteur waar je het aan wilt koppelen.
  2. Sla deze transactie op.
  3. Zet de transactie om naar betaling (zie afbeelding hieronder)
  4. Verwerk de debiteur/crediteur net als dat dit zou gebeuren tijdens bankafschrift inlezen.

converteren_boekingsoort.png

Let op: In de nieuwe versie is bankmutaties inlezen te vinden in het menu Transacties. Verder is de werkwijze onveranderd